PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
05.02.2016

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczasowymi dokonaniami naszych członków w realizowanym przez nich projekcie teatralnym, "Co dwie głowy to nie jedna" - dofinansowanym w ramach Konkursu im. Dormana  przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informacje o projekcie na naszej stronie (zobacz)

Z pozdrowieniami

LGD Partnerstwo Ducha Gór


                                               

Produkcja spektaklu została dofinansowania w ramach Konkursu im. Jana Dormana.

Konkurs organizuje Instytut Teatralnyim. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Czytaj więcej
02.02.2016

No i po pierwszym, a wiemy że nie ostatnim, Balu Karnawałowym LGD. Fantastyczna atmosfera i tańce do późnych godzin nocnych. A i naszym członkom nie można zarzucić braku kreatywności - popatrzcie tylko na te stroje.

30.01.2016 r. - Bal Karnawałowy LGD. Centrum Aktywności "Pogórze" w Podgórzynie.

Czytaj więcej
31.12.2015

Z radością i dumą informujemy, że Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014-2020(23) obejmująca obszar gmin: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Jelenia Góra została złożona 30.12.2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

Teraz pozostało nam "tylko" czekać na ocenę NASZEJ Strategii- będącej wspólnym dziełem naszy i Waszym - społeczności lokalnej.

Z pozdrowieniami

LGD Partnerstwo Ducha Gór


                                                                                                          

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Czytaj więcej
22.12.2015

Informujemy, że w dniu 24. grudnia 2015 roku biuro LGD będzie nieczynne.

Życzymy Wesołych Świąt.

LGD Partnerstwo Ducha Gór

Czytaj więcej
22.12.2015
Drodzy członkowie LGD, Osoby, które wspierały nas podczas tworzenia LSR oraz wszyscy mieszkańcy Obszaru LGD

oddajemy w Państwa ręce gotowy projekt Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR. Jest to owoc naszej wspólnej, ciężkiej pracy, ale jak wszystko, co rodzi się w bólu - jest tak dobra, jak tylko mogła być powstając pod presją czasu. Nie byłoby tego dokumentu, gdyby nie Wasze zaangażowanie i ciężka praca na spotkaniach. Dziękujemy Wam z całego serca - za pomoc i za zaufanie, że jesteśmy w stanie ją wspólnie stworzyć.


Zapraszamy także do dalszego konsultowania całości Projektu LSR. Poniżej załączamy formularz do zgłaszania uwag.

Uwagi można przesyłać na adres e-mail: sekretariat@duchgor.org najpóźniej do 27.2.2015 r.


Pozdrawiamy serdecznie
LGD Partnerstwo Ducha Gór

                                                                                                          

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Czytaj więcej
22.12.2015

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

życzymy Państwu i sobie

harmonii, spokoju i zgody,owocnej współpracy, tylko życzliwych ludzi na Waszej drodze.

Aby w sobie znajdować same pozytywne emocje: dobro, radość, życzliwość.

Aby nie chować w sobie smutku czy złości, kierować się tylko dobrymi intencjami.

Życzymy zmiany na lepsze - siebie, otoczenia i świata.

Niech ten czas przełomu przyniesie samo dobre.

 

Z najserdeczniejszymi życzeniami

LGD Partnerstwo Ducha Gór

 

 

 

Czytaj więcej
21.12.2015

W piątek 18. grudnia 2015 roku w biurze LGD Partnerswto Ducha Gór w Karpaczu odbyło się spotkanie panelu ekspertów poświęcone spójności zapisów LSR. Zespół osób najbardziej doświadczonych w dziedzinie pisania i tworzenia projektów, lokalnych strategii rozwoju oraz wdrażania LSR w latach 2007-2013 pracował na sprawdzeniem zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020(23) pod kątem ich spójności i logiczności.


                                                                                                           

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Czytaj więcej
09.12.2015

Szanowni Państwo,

Poniżej załączamy KRYTERIA WYBORU OPERACJI, które chcielibyśmy PODDAĆ PAŃSTWA OCENIE.

Prosimy o wypełnienie załączonych plików zgodnie z poniższą instrukcją i odesłanie ich do nas w wersji elektronicznej, na adres: sekretariat@duchgor.org

KRYTERIA WYBORY OPERACJI:

OZNACZAJĄ jakie warunki będą musiały spełniać oceniane wnioski na projekty, by uzyskać dofinansowanie. W  ten sposób zdecydujemy, jakie projekty będą realizowane na naszym obszarze. Przedstawione powyżej propozycje kryteriów zostały opracowane przez zespół ds. kryteriów na podstawie analizy i diagnozy obszaru, konsultacji społecznych, prac grupy roboczej oraz wymagań stawianych przez sam program PROW 2014-2020.

INSTRUKCJA:

Prosimy o przypisanie wag od
1 do 5 dla przedstawionych kryteriów wyboru operacji, z zachowaniem zasady: 5 – kryterium bardzo istotne, 1 – kryterium mało istotne.

W praktyce oznacza to, jak dużo punktów przypiszemy danemu kryterium, które kryteria zdecydują JAKIE PROJEKTY BĘDĄ REALIZOWANE NA NASZYM OBSZARZE.

Z góry dziękujemy za wyrażone opinie i pozdrawiamy serdecznie

LGD Partnerstwo Ducha Gór


                                                                                                           

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze” 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Czytaj więcej
09.12.2015

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, zgodnie z § 28, pkt. 8, podpkt. 3 Statutu, w dniu 28.12.2015 w Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze”, ul. Żołnierska 13 w Podgórzynie o godz. 16.00.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie nowych członków.
  2. Wybory uzupełniające do rady LGD.
  3. Wybory  uzupełniające do zarządu LGD.
  4. Zatwierdzenie dokumentów: „Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 LGD Partnerstwo Ducha Gór” oraz procedur i regulaminów wymaganych do „Wniosku o wybór LSR”.

Pkt. 2 i 3 Porządku Obrad wynikają z obowiązku zachowania parytetów sektorowych i równego udziału gmin w organach LGD. W Radzie LGD brakuje nam nadal jednego reprezentanta gminy Podgórzyn. W zarządzie LGD nie spełniamy parytetu – 1 os. do 35 r. ż.

W związku z tym, zapraszamy osoby, które do tej pory nie zgłosiły swojej kandydatury do tych organów LGD, do złożenia kompletu dokumentów, potwierdzających spełnienie kryteriów stawianych wobec Członków Rady i Zarządu LGD, określonych w Statucie LGD Partnerstwo Ducha Gór. Uzupełniony wykaz wymaganych dokumentów oraz kryteria wynikające ze statutu znajdują się w załączonych plikach:

Wymagania wobec Członków ZARZĄDU

Wymagania wobec Członków RADY

                         

Z poważaniem

LGD Partnerstwo Ducha Gór 

Czytaj więcej
30.11.2015

Zapraszamy do obejrzenia programu publicystycznego, wyemitowanego przez TVP Wrocław 29.11.2015 r.

Tematem tego wydania był program LEADER, w ramach którego funkcjonue LGD Partnerstwo Ducha Gór

W programie na żywo udział wzięli:

Dorota Goetz - prezes zarządu LGD Partnerstwo Ducha Gór

Paweł Czyszczoń - dyrektor wydz. Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnosląskiego.

W programie zostały również wemitowane materiały z naszego obszaru.

Zapraszamy do Oglądania!

Teraz Wieś - TVP Wrocław - 29.11.2015 r.

Czytaj więcej
24.11.2015

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, zgodnie z § 28, pkt. 8, podpkt. 3 Statutu, w dniu 08.12.2015 w Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze”, ul. Żołnierska 13 w Podgórzynie o godz. 16.00.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie nowych członków.
  2. Powołanie nowego składu zarządu.
  3. Powołanie nowego składu rady LGD.
  4. Sprawy bieżące: konsultacja zapisów LSR

 

W związku z pkt. 2 i 3 Porządku Obrad informujemy, że z powodu ogłoszonych kryteriów dotyczących wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju jesteśmy zobowiązani do ponownego wyboru składu Zarządu LGD oraz Rady LGD.

W związku z tym, zapraszamy osoby, które do tej pory nie zgłosiły swojej kandydatury do tych organów LGD, do złożenia kompletu dokumentów, potwierdzających spełnienie kryteriów stawianych wobec Członków Rady i Zarządu LGD, określonych w Statucie LGD Partnerstwo Ducha Gór. Uzupełniony wykaz wymaganych dokumentów oraz kryteria wynikające ze statutu znajdują się w załączonych plikach:

Wymagania wobec Członków ZARZĄDU

Wymagania wobec Członków RADY

Osoby, które wcześniej zgłosiły swoje kandydatury do ww. organów LGD, nie muszą tego robić ponownie. Biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór będzie się z tymi osobami kontaktowało indywidualnie w sprawie uzupełnienia ewentualnych braków w dokumentacji.                               

Z poważaniem

LGD Partnerstwo Ducha Gór 

Czytaj więcej
19.11.2015

W związku z zakończeniem realizacji projektu systemowego „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, realizowanego z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, prezentujemy podręcznik systemowy pt.: „Model lokalnej interdyscyplinarnej współpracy na rzecz rodziny wielodzietnej”.

Podręcznik systemowy „Model lokalnej interdyscyplinarnej współpracy na rzecz rodziny wielodzietnej" (pobierz)

Czytaj więcej
16.11.2015

LGD Partnerstwo Ducha Gór serdecznie zaprasza MŁODZIEŻ z obszaru LGD na spotkanie konsultacyjne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.

Spotkanie odbędzie się:

26. listopada 2015 r.. godz. 16.00

w Centrum M.A.K. w Jeleniej Górze, przy ul. Bankowej 15

Serdecznie zapraszamy WSZYSTKIE MŁODE OSOBY, którym zleży na rozwoju obszaru.

U nasz każdy głos się liczy!

 

Czytaj więcej
16.11.2015

Zapraszamy przedstawicieli niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej w tym organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty instruktażowe z zakresu wdrażania Modelowego Standardu Aktywnej Integracji, które odbędą się w listopadzie 2015 r. W szkoleniach weźmie udział łącznie 200 uczestników/-ek (w tym 170 pracowników niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz 30 pracowników publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej znajdujących się na terenie całego kraju).

Czytaj więcej
10.11.2015

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zaplanowane na dzień:17.11.2015 w Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze”, ul. Żołnierska 13 w Podgórzynie o godz. 16.00 zostaje odwołane, ze względu na niejasności i dalszy brak jednoznacznych interpretacji, wykładni ze strony Ministerstwa Rolnictwa dotyczących zapisów LSR 2014-2020 oraz składu i parytetów w organach decyzyjnych LGD. Są to kwestie absolutnie podstawowe i mające decydujący wpływ na treść LSR, wybranych celów i przedsięwzięć oraz składu Rady czy Zarządu LGD.

Walne zebranie odbędzie się w grudniu 2015 (dokładną datę podamy z dwutygodniowym wyprzedzeniem, zgodnie  z zapisami Statutu), wtedy odbędą się wybory do Rady LGD, Zarządu LGD oraz przyjęta zostanie uchwałą Lokalna Strategia Rozwoju.       

Z poważaniem 

LGD Partnerstwo Ducha Gór                         

 

Czytaj więcej
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.