PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
30.09.2016

Zapraszamy na bezpłatne Spotkanie informacyjno-szkoleniowe kierowane do organizacji pozarządowych dotyczące inwestycji w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną  i kulturalną, innowacyjną opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dostępnych w konkursach ogłaszanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór.

DATA SPOTKANIA: 11.09.2016 r.

GODZINY SPOTKANIA: GODZ. 10.00-16.00 (poprawiona godzina!)

MIEJSCE SPOTKANIA: PODGÓRZYN, Centrum Aktywności POGÓRZE, ul. Żołnierska 13

Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prosimy o wcześniejsze potwierdzanie obecności drogą mailową – obowiązuje przesłanie ZGŁOSZENIA, na ZAŁĄCZONYM FORMULARZU na adres: sekretariat@duchgor.org.

FORMULARZ

 

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 10.10.2016 r., godz. 12.00!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Informujemy, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z przyjęciem na szkolenie. Decyduje kolejność zgłoszeń.

LGD Partnerstwo Ducha Gór prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do dnia 10.10.2016r., godz. 16.00

W przypadku niemożliwości pojawienia się na szkoleniu należy swoją nieobecność zgłosić do 10.10.2016 r., godz. 12.00

Czytaj więcej
28.09.2016

Szanowni Państwo!

Szanowni Członkowie LGD Partnerstwo Ducha Gór!

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, zgodnie z § 28, pkt. 8, podpkt. 3 Statutu, w dniu 12.10.2016, w godz. 14.00-17.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 29.

Porządek obrad:

 1. Skreślenia z listy członków/przyjęcie nowych członków.
 2. Konsultacje zmiany kryteriów – omówienie zmian.
 3. Zmiany dotyczące Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór, której częścią są lokalne kryteria
 4. Wybory uzupełniające do Rady LGD
 5. Uchwała dotycząca zwiększenia składek dla gmin za rok 2016 r. o wysokość wkładu na rzecz Lokalnego Programu Stypendialnego Agrafka Agory
 6. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Lokalnego Programu Stypendialnego Agrafka Agory
 7. Zmiana Składu zespołu ds. Samorządów
 8. Sprawy bieżące:nabór wniosków do Lokalnego Programu Stypendialnego Agrafka Agory
 • ASOS 2016 Gminne Rady Seniorów – stan realizacji projektu
 • planowany nabór wniosków na wsparcie w ramach podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej w ramach realizacji PROW 2014-2020
 • nabór wniosków przystąpienia do Karkonoskiej Marki Lokalnej i planowane posiedzenie kapituły Marki Lokalnej
 • podsumowanie Festiwalu Ducha Gór (wydarzenia w gminach, jarmark lokalny oraz kolacja)
 • uczestnictwo w Dożynkach Prezydenckich w Spale
 • współpraca z Karkonoskim Parkiem Narodowym przy realizacji projektu „Bądź EKO z KPN” (piknik oraz konferencja)
PROGRAM I ZAPROSZENIE (pobierz)

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia zapraszamy do składania wymaganych dokumentów do biura LGD Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu, przy ul. Konstytucji 3 maja 25, najpóźniej do dnia 5.10.2016 
Czytaj więcej
28.09.2016

Zapraszamy do konsultacji społecznych kryteriów oceny i wyboru operacji.

Proponowane zmiany mają charakter dookreslający niejasne sformułowania oraz uzuepełniajacy miejsca niedostaecznie wyjaśnione w pierwotnej wersji. Nie zostały wprowadzone żadne zmiany dotyczące punktacji oraz żadne zmiany znacząco wlywające na brzmienie kryteriów, mające wpływ na ostateczną ocenę. Wszystkie zmiany zostały wprowadzone z myślą o poprawie precyzyjności oceny wniosków.

Termin nadsyłania Kart Konsultacyjnych: 12. października 2016 r., godz. 10.00. Karty można przesłać na adres: sekretariat@duchgor.org lub złożyć osobiście w Biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu, przy ul. Konstytucji 3 maja 25.

KARTA KONSULTACYJNA

KRYTERIA OCENY WSTĘPNEJ - ze zmianami (pobierz)

KRYTERIA OCENY WSTĘPNEJ - tekst jednolity (pobierz)

KRYTERIA ZGODNOŚCI Z LSR I PROW 2014-2020 - przed zmianami (pobierz)

KRYTERIA ZGODNOŚCI Z LSR I PROW 2014-2020 - po zmianie rozporządzenia (pobierz)

KRYTERIA LOKALNE - ze zmianami (pobierz)

KRYTERIA LOKALNE - tekst jednolity (pobierz)


Czytaj więcej
26.09.2016

W dniu 23.09.2016 r. pracownicy LGD Partnerstwo Ducha Gór uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Dolnośląską Sieć Partnerstw LGD we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Dolnego Śląska dla pracowników dolnośląskich LGD oraz Urzędu Marszałkowskiego z zakresu tworzenia Biznes Planu. Szkolenie poprowadziła Marzena Cieślak z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


                                                                                                      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja pn. „Realizacja Planu Komunikacji”, mająca na celu: „Wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór do 2020(2023)”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Czytaj więcej
26.09.2016

24. września 2016 r. odbyło się szkolenie Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór, w ramach realizacji Planu Komunikacji. Tematem szkolenia była weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej. Szkolenie poprowadziła Pani Marzena Cieślak z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


                                                                                                      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja pn. „Realizacja Planu Komunikacji”, mająca na celu: „Wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór do 2020(2023)”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Czytaj więcej
23.09.2016

Ze względu na wyjazd pracowników na szkolenie z tworzenia biznes planu, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnosląskiego, w dniu 23.09 biuro będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej
21.09.2016

W dniu 20.09.2016 r. w Podgórzynie, w Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze”, odbyła sie konferencja "Seniorzy decydują! Gminne Rady Seniorów. Konferencja zainicjowała projekt, realizowany przez LGD Partnerstwo Ducha Gór ze środków Programu ASOS na rok 2016.
Więcej o projekcie (wejdź)

Program Konferencji:

1. Dobre przykłady Rad Seniorów w Polsce i na Dolnym Śląsku.
2. Seniorzy w strategiach i politykach publicznych.
3. Dyskusja panelowa: problemy seniorów na poziomie gmin i powiatu.

 

Czytaj więcej
20.09.2016

19. września 2016 r. odbyło się drugie z cyklu szkoleń dla przedsiębiorców w ramach realizacji Planu Komunikacji przez LGD Partnerstwo Ducha Gór. Tematem szkolenia było spełnienie lokalnych kryteriów dotyczących wprowadzania rozwiązań mających na celu ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

Szkolenia odbywają się w ramach przygotowania przedsiębiorców oraz przyszłych przedsiębiorców do aplikowania o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


                                                                                                      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja pn. „Realizacja Planu Komunikacji”, mająca na celu: „Wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór do 2020(2023)”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Czytaj więcej
16.09.2016

Zapraszamy na bezpłatne Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące innowacji w biznesie dla przedsiębiorców i osób planujących założyć działalność gospodarczą, zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przez LGD Partnerstwo Ducha Gór.

DATA SPOTKANIA: 29.09.2016 r.

GODZINY SPOTKANIA: GODZ. 13.00-18.00

MIEJSCE SPOTKANIA: PODGÓRZYN, Centrum Aktywności POGÓRZE, ul. Żołnierska 13

Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prosimy o wcześniejsze potwierdzanie obecności drogą mailową – obowiązuje przesłanie ZGŁOSZENIA, na ZAŁĄCZONYM FORMULARZU na adres: sekretariat@duchgor.org.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 27.09.2016 r.!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Informujemy, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z przyjęciem na szkolenie. Decyduje kolejność zgłoszeń.

LGD Partnerstwo Ducha Gór prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do dnia 27.09.2016r.

W przypadku niemożliwości pojawienia się na szkoleniu należy swoją nieobecność zgłosić do 27.09.2016 r.

 

Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany, by mieć ze sobą wydrukowany wzór wniosku, biznesplan, instrukcje itd….

Czytaj więcej
16.09.2016

Do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach Lokalnego Programu Stypendialnego Agrafka Agory zapraszamy studentów pochodzących z obszaru gmin: Podgórzyn, Karpacz, Piechowice, Mysłakowice, Szklarska Poręba, Kowary, Janowice Wielkie.

Wnioski można składać w biurze LGD: ul. Konstytucji 3 maja 25, 58-540 Karpacz, tel. 75 644 21 65 do dnia 23.09.2016 r.

REGULAMIN i WNIOSKI, SZCZEGÓŁY I SPONSORZY (wejdź)

Czytaj więcej
16.09.2016

Miło nam poinformować, że LGD Partnerstwo Ducha Gór rozpoczęło realizację projektu „Seniorzy decydują! Gminne Rady Seniorów” dofinansowanego ze środków Programu ASOS 2014-2020. Projekt jest realizowany na obszarze gmin powiatu jeleniogórskiego, zakłada przygotowanie środowisk senioralnych oraz samorządów lokalnych do powołania Gminnych Rad Seniorów.

Zapraszamy na konferencję otwierającą w dniu 20.09.2016 r. w Podgórzynie, w Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze”, ul. Żołnierska 14, w godz. 10-14.00. Zapewniamy transport dla seniorów.


Program Konferencji:


1. Dobra przykłady Rad Seniorów w Polsce i na Dolnym Śląsku.
2. Seniorzy w strategiach i politykach publicznych.
3. Dyskusja panelowa: problemy seniorów na poziomie gmin i powiatu.

 

Zgłoszenia na konferencję poprzez LGD Partnerstwo Ducha Gór: telefonicznie 75 644 21 65, mailowo, pocztą lub osobiście. Szczegóły na stronie www.konkursy.duchgor.org w zakładce ASOS 2016.

Czytaj więcej
15.09.2016

14. września 206 r. odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń dla przedsiębiorców w ramach realizacji Planu Komunikacji przez LGD Partnerstwo Ducha Gór. Tematem szkolenia było przygotowanie Biznes Planu oraz wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej.

Szkolenia odbywają się w ramach przygotowania przedsiębiorców oraz przyszłych przedsiębiorców do aplikowania o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


                                                                                                      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja pn. „Realizacja Planu Komunikacji”, mająca na celu: „Wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór do 2020(2023)”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej
13.09.2016

W miniony weekend gościlismy w Spale na Dozynkach Prezydenckich. LGD Partnerstwo Ducha Gór wraz z producentami zrzeszonymi w Karkonoskiej Marce Lokalnej Skarby Ducha Gór reprezentowało Dolny Śląsk.

Czytaj więcej
08.09.2016

Informujemy, że w dniu biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór będzie nieczynne z powodu wyjazdu służbowego na Dożynki Prezydenckie do Spały. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny 75 644 21 65.

LGD Partnerstwo Ducha Gór

Czytaj więcej
08.09.2016

Informujemy, że w dniu 2. września zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r.: zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wpsarcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2014-2020.

Jednolity tekst Rozporządzenia po zmianach: pobierz

Informujemy, że zostały zmienione także wzory wniosków (na podjęcie działalności gospodarczej, pozycja: II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej)

Nowa wersja dostepna na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Prosimy o śledzenie kolejnych zmian, o których będzie informować Państwa na bieżąco.

Czytaj więcej
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".