PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
10.03.2017

Zapraszamy do konsultacji społecznych w dokumentacji opracowanej przez LGD

Proponowane zmiany mają charakter dookreslający niejasne sformułowania oraz uzuepełniajacy miejsca niedostaecznie wyjaśnione w poprzedniej wersji. Nie zostały wprowadzone żadne zmiany dotyczące punktacji oraz żadne zmiany znacząco wlywające na brzmienie kryteriów, mające wpływ na ostateczną ocenę. Wszystkie zmiany zostały wprowadzone z myślą o poprawie precyzyjności oceny wniosków.

Termin nadsyłania Kart Konsultacyjnych: 30. marca 2017 r., godz. 15.00. Karty można przesłać na adres: sekretariat@duchgor.org lub złożyć osobiście w Biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu, przy ul. Konstytucji 3 maja 25.

KARTA KONSULTACYJNA

KONSULTOWANE DOKUMENTY:

Regulamin Rady (pobierz)

Kryteria konkursy własne (pobierz)

Zał. nr 1 Lista Kryteriów Oceny Wstępnej (pobierz)

Zał. nr 3 Lista Kryteriów Lokalnych (pobierz)

Zał. nr 4 Arkusz weryfikacji wstępnej wniosku (pobierz)

Zał. nr 7 Karta Oceny Wzór Inwestycje (pobierz)

Zał. nr 8 Karta Oceny Wzór Starty (pobierz)

Zał. nr 9 Karta Oceny Wzór Rozwój (pobierz)

Zał. nr 10 Karta Oceny Wzór Promocja (pobierz)

Czytaj więcej
10.03.2017

Informujemy, że uległ zmianie termin Walnego Zebrania Członków LGDG Partnerstwo Ducha Gór. Nowy termin Walnego Zebrania - 31.03.2017, w godz. 14.00-17.00, w Centrum Aktywności Społecznej POGÓRZE w Podgórzynie.

Porządek obrad:

 1. Skreślenia z listy członków/przyjęcie nowych członków – podjęcie uchwały
 2. Konsultacje zmiany kryteriów – omówienie zmian.
 3. Zmiany w procedurze dotyczącej konkursów grantowych wynikające ze zmian w przepisach – omówienie zmian.
 4. Zmiany dotyczące Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór – podjęcie uchwały
 5. Wybory uzupełniające do Rady LGD – podjęcie uchwały
 6. Wręczenie certyfikatów Karkonoskiej Marki Lokalnej na rok 2017, przyjęcie nowych członków.
 7. Sprawy bieżące:

 • omówienie i podsumowanie zakończonych naborów wniosków 1/2016 i 2/2016
 • najbliższe nabory – inwestycje w infrastrukturę oraz projekty grantowe
 • zaplanowane grupy robocze dotyczące grantów
 • planowane szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców
Czytaj więcej
09.03.2017

W dniu 08.03.2017 pracownicy LGD Partnerstwo Ducha Gór brali udział w szkoleniu zorganizowanym przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Warsztat: Podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa i skutecznej komunikacji. Szolenie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Czytaj więcej
07.03.2017

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu, przy ul. Konstytucji 3 maja 25.

SZCZEGÓŁOWA OFERTA PRACY WRAZ Z OPISEM STANOWISKA I WYMAGANIAMI (zobacz)

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@duchgor.org w terminie 22.03 – 28.03.2017 r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Czytaj więcej
06.03.2017

Informujemy, że w dniu 8. marca 2017 r. Biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór będzie nieczynne z powodu wyjazdu pracowników na obowiązkowe szkolenie do Wrocławia. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Z poważaniem

LGD Partnerstwo Ducha Gór

Czytaj więcej
06.03.2017

LGD Partnerstwo Ducha Gór zaprasza na Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla Organizacji Pozarządowych dotyczące Dobrych Praktyk:

 

10.04.2017, godz. 12.00-14.00 – szkolenie dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

10.04.2017, godz. 14.00-16.00 – szkolenie dotyczące stosowania rozwiązań innowacyjnych

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

 

Spotkania odbędą się w Podgórzynie w CAS POGÓRZE, przy ul. Żołnierskiej 13 (obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych)

 

OBOWIĄZUJĄ ZGŁOSZENIA NA ZAŁĄCZONYCH FORMULARZACH!

Czytaj więcej
06.03.2017

LGD Partnerstwo Ducha Gór serdecznie zaprasza na Spotkania konsultacyjno-szkoleniowe dla Organizacji Pozarządowych dotyczące:

PROJEKTÓW GRANTOWYCH

 

24.04.2017, godz. 12.00-14.00 – Zasady przyznania pomocy, Wniosek o przyznanie pomocy

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

24.04.2017, godz. 14.00-16.00 – Lokalne Kryteria Wyboru

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

 

Spotkania odbędą się w Podgórzynie w CAS POGÓRZE, przy ul. Żołnierskiej 13 (obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych)

 

OBOWIĄZUJĄ ZGŁOSZENIA NA ZAŁĄCZONYCH FORMULARZACH!

Czytaj więcej
06.03.2017

LGD Partnerstwo Ducha Gór serdecznie zaprasza na Spotkania konsultacyjno-szkoleniowe dla Organizacji Pozarządowych dotyczące:

Inwestycji w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

03.04.2017, godz. 12.00-14.00 – Zasady przyznania pomocy, Wniosek o przyznanie pomocy

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

03.04.2017, godz. 14.00-16.00 – Lokalne Kryteria Wyboru

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

 

Spotkania odbędą się w Podgórzynie w CAS POGÓRZE, przy ul. Żołnierskiej 13 (obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych)

 

OBOWIĄZUJĄ ZGŁOSZENIA NA ZAŁĄCZONYCH FORMULARZACH!

 

Czytaj więcej
06.03.2017

Informujemy, że spotkania konsultacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców zostały zaplanowane na czerwiec 2017 r.

Spotkania będą odbywały się w poszczególnych gminach, w różnych terminach. Tematyka  każdego ze spotkań będzie taka sama, dlatego też istnieje możliwość wyboru najbardziej dogodnego dla Państwa terminu spotkań.

Tematyka spotkań: Zasady przyznania pomocy, Lokalne Kryteria Wyboru

 

Spotkania odbywać się będą w godzinach 14.00-16.00

 

01.06.2017 – Wieża Widokowa w Radomierzu, Radomierz 60

02.06.2017 – Piechowice, Urząd Miasta, ul. Żymierskiego 49

05.06.2017 – Kowary, Urząd Miasta, ul. 1 maja 1 b

06.06.2017 – Mysłakowice, GOK, ul. Daszyńskiego 29

07.06.2017 – Karpacz, Urząd Miasta, ul. Konstytucji 3 maja 54

08.06.2017 – Podgórzyn, CAS POGÓRZE, ul. Żołnierska 13

09.06.2017 – Szklarska Poręba, MOKSiAL, ul. Słowackiego 13

Czytaj więcej
06.03.2017

Informujemy, że w marcu rozpoczynają się spotkania grupy roboczej dotyczące projektu grantowego:

Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturoweg

 

Spotkania odbywać się będą w Biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór, KARPACZ, Konstytucji 3 maja 25

 

Harmonogram spotkań:

 • 27.03.2017 – godz. 14.00-16.00
 • 20.04.2017 – godz. 14.00-16.00
 • 15.05.2017 – godz. 14.00-16.00

 

Na spotkania zapraszamy:

 • reprezentantów lokalnych organizacji pozarządowych
 • pracowników samorządów lokalnych
 • pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych

 

 

OBOWIĄZUJĄ ZGŁOSZENIA NA ZAŁĄCZONYM FORMULARZU!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pobierz)

Czytaj więcej
06.03.2017

Informujemy, że w marcu rozpoczynają się spotkania grupy roboczej dotyczące projektu grantowego:

Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór

 

Spotkania odbywać się będą w Biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór, KARPACZ, Konstytucji 3 maja 25

 

Harmonogram spotkań:

20.03.2017 – godz. 14.00-16.00

06.04.2017 – godz. 14.00-16.00

08.05.2017 – godz. 14.00-16.00

 

Na spotkania zapraszamy:

 • reprezentantów lokalnych organizacji pozarządowych
 • pracowników samorządów lokalnych
 • pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych

OBOWIĄZUJĄ ZGŁOSZENIA NA ZAŁĄCZONYM FORMULARZU!

Formularz (pobierz)

Czytaj więcej
07.02.2017

Informujemy, że w dniu 08. lutego 2017 r. Biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór będzie nieczynne z powodu wyjazdu pracownika LGD do Wrocławia, w celu przekazania do Zarządu Województwa dokumentacji związanej z rozpatrzeniem protestów do oceny i wyboru operacji złożonych do Biura LGD. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej
07.02.2017

W dniu 06. lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór w sprawie rozpatrzenia protestów do oceny i wyboru operacji, które wpłynęły do biura LGD Partnerstwo Ducha Gór.

Protokół z posiedzenia Rady znajduje się na naszej stronie: wejdź

Czytaj więcej
01.02.2017

W związku z wpłynięciem do biura LGD Partnerstwo Ducha Gór dwóch protestów do oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru 2/2016, zaplanowano posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór na dzień 06.02.2017 r., godz. 10.00.

Czytaj więcej
25.01.2017

W imieniu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” zapraszamy do udziału w konkursie (inkubator i dotacje) na innowacyjne pomysły dotyczące wspierania osób starszych i ich opiekunów. Nabór pomysłów trwa do 28 lutego. Wszystkie informacje na stronie: wejdź

Zapraszamy wszystkich, na co dzień mierzących się z problemem starości, organizacje i instytucje, autorów rozwiązań technologicznych, projektantów, artystów i społeczników, którzy są gotowi odpowiedzieć na społeczne wyzwania związane z sędziwą starością.

Oferujemy 15-letnie doświadczenie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” we wspieraniu społecznych inicjatyw, autorską metodę inkubacji, dotacje na testowanie nowych rozwiązań oraz praktyczną wiedzę związaną z realizacją ponad 300 działań stymulujących aktywność osób starszych.

Szukamy pomysłów:

 • łączących w niestandardowy sposób zasoby z potrzebami osób starszych lub ich opiekunów
 • szanujących podmiotowość osób starszych
 • tworzących i wzmacniających więzi społeczne
 • niestosowanych dotąd w Polsce
 • prowadzących do powstania nowych lub ulepszenia istniejących produktów, narzędzi lub usług, sposobów organizacji czy modeli działania
 • możliwych do upowszechniania na szerszą skalę

Zapewniamy:

 • wsparcie ekspertów na każdym etapie rozwoju pomysłu o wartości od 5 do nawet 30 tys. zł
 • dotację na testowanie rozwiązania w wysokości od  20 do 50 tys. zł
 • od 15 do 50 godzin indywidualnej pracy z tutorem
 • od 6 do 12 tys zł. dodatkowego wsparcia na dopracowanie innowacji
 • udział w targach, warsztatach i prezentacjach
 • miejsce w gronie społecznych innowatorów szukających rozwiązań na rzecz starszych osób zależnych lub ich opiekunów

Zbudujmy społeczność osób, dla których ten temat jest ważny.  Twórzmy i testujmy pomysły, które realnie wpłyną na jakość życia osób starszych, ich opiekunów i nas samych.

Chętnie skonsultujemy Państwa pomysł i odpowiemy na wszystkie pytania:                                            

tel: (22) 225 33 70 / kom: 720 909 015

e-mail: sieciwsparcia@e.org.pl

Czytaj więcej
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".