PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
15.07.2016

LGD PArtnerstwo Ducha Gór otrzymało dofinansowanie na tworzenie gminnych i powiatowej rad lub forum seniorów. Zobacz jak możesz się włączyć i jak środowiska seniorów skorzystają ze wsparcia w projekcie. Przewidzieliśmy m.in. wizytę studyjną-wyjazd oraz dofinansowanie środowisk seniorów.

Czytaj więcej
14.07.2016

Program adresowany jest do osób niepracujących w wieku 60+. W Dziennym Domu Senior-WIGOR będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.

W 2016 r. środki finansowe w ramach Programu zostaną rozdysponowane na dwa moduły:

 ● Moduł I konkursu– utworzenie i/lub wyposażenie oraz ewentualne zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior – WIGOR”,

● Moduł II konkursu – zapewnienie funkcjonowania już istniejących Dziennych Domów „Senior-WIGOR”.

 Wymagany wkład własny to minimum 20 % wartości projektu.

Jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać jednorazowe wsparcie finansowe do 80 % całkowitego kosztu realizacji zadania, które nie może być wyższe niż 250 tys. zł.

Na adaptację budynku przewidziano nie więcej niż 180 tys. zł, natomiast na wyposażenie domu jednorazowa kwota dotacji nie może być wyższa niż 70 tys. zł.  Z budżetu państwa zostanie również sfinansowana 1/3 kosztów utrzymania seniora w Dziennym Domu,  ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie.

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” może powstać we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami. Ofertę będzie można poszerzyć na usługi świadczone poza siedzibą domu.

Oferty wyłącznie w formie papierowej należy składać/przesyłaćna adres właściwego Urzędu Wojewódzkiego, z dopiskiem: „Konkurs Senior-WIGOR - Edycja 2016” od dnia ogłoszenia konkursu, nie dłużej niż do dnia 14 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu).

Czytaj więcej
13.07.2016

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca  ogłasza konkurs  na Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców (Schematu 1.3.B.)

Ponad 63 mln 

Wnioski o dotacje mozna składać od 08.08.2016 r. do 31.08.2016 r. 

To dotacje m.in. na:

-  budowę / rozbudowę / przebudowę infrastruktury, wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi wewnętrzne itp.);

-   zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

 Maksymalna wartość projektu do 20 mln zł.

Warunki udziału w konkursach dostępne są na naszej stronie

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow.html

Pytania dotyczące warunków udziału i aplikowania o dotacje można kierować poprzez:

e – mail: info.dip@umwd.pl,

tel.: 71 776 58 13-14,

w siedzibie DIP: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Czytaj więcej
13.07.2016

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczyna na Dolnym Śląsku certyfikację podmiotów Ekonomii Społecznej znakiem „Zakup Prospołeczny”.

 

Link do filmiku promocyjno – informacyjnego: http://www.zakupprospoleczny.pl/o-znaku.

Czytaj więcej
08.07.2016

Poniżej załączamy prezentację ze szkolenia, które odbyło się 28.06.2016 r. odbyło się szkolenie dla członków Zarządu oraz Rady LGD, odpowiedzialnej za ocenę wniosków w LGD, na temat Odnawialnych Źródeł Energii. Jest to temat dla nas niewzykle istotny, ponieważ jednym z podstawowych kryteriów, jakie muszą spełniać składane u nas wnioski jest: działanie z poszanowaniem środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Prezentacja ze szkolenia (pobierz)

Czytaj więcej
05.07.2016

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością nowejj zakładki na naszej stronie: DLA BENEFICJENTA, znajdą ją Pańswto na niebieskim kafelku, w menu poziomym: LGD PARTNERSTOW DUCHA GÓR. Po najechaniu przez Państwa kursorem na "kafelek" rozwinie się lista zakładek, będzie to ostatnia z nich.

Bezpośredni link do zakładki.

W tej zakładce znajdą Państwo przydatne i ważne pliki oraz informacje, które będą pomocne przy planowaniu projektów oraz w przypadku, gdy dopiero zastanawiają się Pańswto czy starać sie o dotacje na działalność czy na inicjatywy pozarządowe w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, za pośrednictwem LGD Partnerstwo Ducha Gór.

Z poważaniem

LGD Partnerstwo Ducha Gór

Czytaj więcej
29.06.2016

28. czerwca 2016 r. odbyło się szkolenie dla członków Zarządu oraz Rady LGD, odpowiedzialnej za ocenę wniosków w LGD, na temat Odnawialnych Źródeł Energii. Jest to temat dla nas niewzykle istotny, ponieważ jednym z podstawowych kryteriów, jakie muszą spełniać składane u nas wnioski jest: działanie z poszanowaniem środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu, stąd też niezbędne jest podnoszenie kwalifikacji w tym zakresie, przede wszystkim pracowników biura LGD, odpowiedzialnych za udzielanie doradztwa oraz członków Rady LGD, odpowiedzialnych za sprawdzanie złożonych przez Beneficjentów wniosków.
Szkolenie odbyło się w Świdnicy w nowoczesnym Centrum Technologii Energetycznych, prowadzonym przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość. Jest to największy i najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce. 
Szkolenie umożliwiło uczestnikom poznanie różnych dostępnych technologii OZE w teorii oraz w praktyce.

Czytaj więcej
27.06.2016

Serdecznie zapraszamy wystawców do zgłaszania się na Karkonoski Jarmark Lokalny Skarby Ducha Gór.

14  sierpnia 2016 r., g. 12.00-18.00

Park Miejski przy Lipie Sądowej, KAPRACZ (początek Miejsckiego Deptaka)

Organizator: Lokalna Grupa Działania  Partnerstwo Ducha Gór, Miasto Karpacz oraz Producenci zrzeszeni w Karkonoskiej Marce Lokalnej „Skarby Ducha Gór”; Kontakt: LGD Partnerstwo Ducha Gór, ul. Konstytucji 3 maja 25, 58-540 Karpacz; tel.: 75 644 21 65; e-mail:a.gomulka@duchgor.org

PIERSZEŃSTWO ZGŁOSZEŃ MAJĄ PRODUCENCI KARKONOSKIEJ MARKI LOKALNEJ SKARBY DUCHA GÓR.

ZGŁOSZENIA (WYPEŁNIONĄ KARTĘ) PRZYJMUJEMY DO 22.07.2016 r.

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA PRZEZ ORGANIZATORA NASTĄPI DO 26.07.2106 r.

Karta zgłoszeniowa - wystawca

Karta zgłoszeniowa - warsztaty

Regulamin Wystawców

KARKONOSKI JARMARK SKARBY DUCHA GÓR to wydarzenie promujące producentów i rękodzielników objętych Karkonoską Marką Lokalną oraz ich inicjatywę KARKONOSZE SLOW. Na naszym JARMARKU można odnaleźć wszystko co najlepsze i autentyczne z Karkonoszy: doskonałe lokalne jedzenie, oparte na lokalnych produktach (serach kozich, ekologicznej wołowinie i baraninie, ekologicznych jajach, owocach pochodzących z okolicznych lasów) oraz rękodzieło wykonane przez lokalnych wytwórców: hafty, rzeźby, szkło artystyczne i użytkowe, kompozycje ze starych desek, filcowe zwierzaki, niecodzienne lalki, grafiki, malarstwo… To przede wszystkim oferta spędzenia czasu w Karkonoszach. To nie tylko okazja do skosztowania wyrazistych górskich smaków czy zakupienia lokalnego rękodzieła. To także możliwość uzupełnienia urlopu o warsztaty rękodzielnicze i kulinarne: wypieku i lukrowania pierników, filcowania, szklarskie, grafiki czy ceramiki.

 

Czytaj więcej
23.06.2016

W środę, 22. czerwca 2016 r., odbyło się w Urzędzie Miasta w Karpaczu, pierwsze z cyklu, Spotkanie Informacyjne dla Beneficjentów, skierowane do Przedsiębiorców. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy podstawy funkcjonowania i źródła finansowania LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz przede wszystkim warunki jakie musi spełnić przedsiębiorca lub osoba zamierzająca założyć działalność gospodarczą wynikające z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz z Loklanej Strategii Rozwoju. 

Już teraz zapraszamy na kolejne spotkania. Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie (75 644 21 65) lub mailem: sekretariat@duchgor.org)

23.06.2016, godz. 14.00-16.00 - Przedsiębiorcy i osoby pragnące założyć działalność gospodarczą - SZKLARSKA PORĘBA, MOKSIAL, ul. Słowackiego 13

24.06.2016, godz. 14.00-16.00 - Przedsiębiorcy i osoby pragnące założyć działalność gospodarczą - PODGÓRZYN - "Pogórze", ul. Żołnierska 13

27.06.2016, godz. 14.00-16.00 - Przedsiębiorcy i osoby pragnące założyć działalność gospodarczą - RADOMIERZ - Wieża Widokowa w Radomierzu

29.06.2016, godz. 14.00-16.00 - NGO - KOWARY - Urząd Miasta, Budynek B, ul. 1 Maja 1b

30.06.2016, godz. 14.00-16.00 - NGO - PIECHOWICE - POK Piechowicki Ośrodek Kultury, ul. Żymierskiego 53

01.07.2016, godz. 14.00-16.00 - NGO – MYSŁAKOWICE – GOK Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 29

 

Czytaj więcej
23.06.2016

Z przykrością informujemy, że z przyczyn od nas niezależych musieliśmy zmienić miejsce Spotkania Informacyjnego dla Beneficjentów skierowanego do Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w czartek 30.06.2016 w Piechowicach.

NOWE MIEJSCE:

30.06.2016 r., godz. 14.00-16.00 - POK Piechowicki Ośrodek Kultury, ul. Żymierskiego 53, I piętro (200 m. od Urzędu Miasta).

Za zamieszanie przepraszamy

LGD Partnerstwo Ducha Gór

Czytaj więcej
21.06.2016

W dniu 20. czerwca 2016 r. w Centrum Aktywności "Pogórze" w Podgórzynie odbyło się szkolenie dla Zarządu i Rady LGD, odpowiedzialnej za ocenę wniosków wpławających do LGD, w nowej prespektywie programowej 2014-2020(23). 

Szkolenie dotyczyło zapisów wynikających z PROW 2014-2020 orazz  Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 (LSR 2014-2020). Zakres tematyczny szkolenia obejmował:przedstawienie założeń programu Leader w okresie PROW 2014-202; zmiany przepisów dotyczących realizacji programu Leader, szczegółowe omówienie celów, przedsięwzięć, wskaźników LSR, omówienie Regulaminu Pracy Rady, omówienie procedur wyboru operacji.

 

 

Czytaj więcej
15.06.2016

Zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem po Festwialu Ducha Gór - znajdziecie w nim informacje na temat wydarzeń odbywających się przez całe wakacje w Krainie Ducha Gór. To bogata i fasycnująca oferta: wędrówek, wydarzeń plenerowych, jarmarków, warsztatów artystycznych i dla dzieci, koncertów oraz kolacji z produktów lokalnych. 

Zapraszamy do lektury i na Festiwal Ducha Gór!

Przewodnik po Festiwalu Ducha Gór (pobierz)

Czytaj więcej
15.06.2016

Duch Gór zaprasza na swoje święto - Festiwal Ducha Gór - to całe wakacje w Krainie Ducha Gór wypełnione pięknem przyrody, tajemnicą, przygodą, historią i tradycją. Zapraszamy na Festiwal Ducha Gór 2016!

Wakacje tuż, tuż... zapraszamy na Festiwal Ducha Gór 2016!

Ruszamy już 18. czerwca 2016 w Szklarskiej Porębie i Karpaczu, później Karpacz, Janowice Wielkie...

Każdy znajdzie coś dla siebie!

Zobaczcie co dla Was przygotowaliśmy w pierwszych dwóch tygodniach Festiwalu.

Czytaj więcej
15.06.2016

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, zgodnie z § 28, pkt. 8, podpkt. 3 Statutu, w dniu 21.06.2016, w godz. 14.00-17.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 29.

Zaproszenie i porządek obrad (pobierz)

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2015 – podjęcie uchwały.
 2. Udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2015 – podjęcie uchwały.
 3. Skreślenia z listy członków/przyjęcie nowych członków.
 4. Zmiany w statucie – podjęcie uchwały.
 5. Uzupełnienie składu zarządu – podjęcie uchwały.
 6. Sprawy bieżące
 • podpisanie umowy na wdrażanie LSR 2014-2020,
 • przybliżenie terminów naborów o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 w ramach różnych działań,
 • zmiany w harmonogramie naborów wniosków,
 • inicjatywy i projekty realizowane przez LGD,
 • sprawy różne. 

Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy wpłacili już składki członkowskie. Równocześnie proszę pozostałych członków stowarzyszenia o uregulowanie bieżących składek, za rok 2016, mail w  tej sprawie był wysyłany już w marcu-kwietniu. Termin płatności składek upłynął 31.03.2016 r. Podmioty/osoby, które nie uregulują składek do dnia 20.06.2016 r. składek zostaną rekomendowani w uchwale do usunięcia z listy członków.

Składki płatne tylko przelewem na konto bankowe stowarzyszenia: BZ WBK 17 1090 1926 0000 0001 2100 6746 lub gotówką w biurze LGD, tytułem: składka członkowska za rok 2016. 

Czytaj więcej
07.06.2016

Serdecznie zapraszamy na Spotkania Informacyjne dla Beneficjentów – przedsiębiorców/osób pragnących założyć działalność gospodarczą i organizacji pozarządowych, zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD Partnerstwo Ducha Gór.

Prosimy o wcześniejsze potwierdzanie obecności drogą mailową: sekretariat@duchgor.org lub telefonicznie: 75 644 21 65.

Ramowy program spotkań:

 • przedstawienie założeń programu Leader w okresie PROW 2014-2020;
 • szczegółowe omówienie celów, przedsięwzięć, wskaźników Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014-2020(2023) dla obszaru gmin: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba;
 • zasady przyznawania dofinansowania oraz typy operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR.

Harmonogram spotkań:

22.06.2016 – Przedsiębiorcy i osoby pragnące założyć działalność gospodarczą - KARPACZ, Urząd Miasta, ul. Konstytucji 3 maja 54

23.06.2016 - Przedsiębiorcy i osoby pragnące założyć działalność gospodarczą - SZKLARSKA PORĘBA, MOKSIAL, ul. Słowackiego 13

24.06.2016 - Przedsiębiorcy i osoby pragnące założyć działalność gospodarczą - PODGÓRZYN - "Pogórze", ul. Żołnierska 13

27.06.2016 - Przedsiębiorcy i osoby pragnące założyć działalność gospodarczą - RADOMIERZ - Wieża Widokowa w Radomierzu

29.06.2016 - NGO - KOWARY - Urząd Miasta, Budynek B, ul. 1 Maja 1b

30.06.2016 - NGO - PIECHOWICE - Urząd Miasta, ul. Żymierskiego 49

01.07.2016 - NGOMYSŁAKOWICE – GOK Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 29

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".