PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
07.02.2017

Informujemy, że w dniu 08. lutego 2017 r. Biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór będzie nieczynne z powodu wyjazdu pracownika LGD do Wrocławia, w celu przekazania do Zarządu Województwa dokumentacji związanej z rozpatrzeniem protestów do oceny i wyboru operacji złożonych do Biura LGD. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej
07.02.2017

W dniu 06. lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór w sprawie rozpatrzenia protestów do oceny i wyboru operacji, które wpłynęły do biura LGD Partnerstwo Ducha Gór.

Protokół z posiedzenia Rady znajduje się na naszej stronie: wejdź

Czytaj więcej
01.02.2017

W związku z wpłynięciem do biura LGD Partnerstwo Ducha Gór dwóch protestów do oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru 2/2016, zaplanowano posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór na dzień 06.02.2017 r., godz. 10.00.

Czytaj więcej
25.01.2017

W imieniu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” zapraszamy do udziału w konkursie (inkubator i dotacje) na innowacyjne pomysły dotyczące wspierania osób starszych i ich opiekunów. Nabór pomysłów trwa do 28 lutego. Wszystkie informacje na stronie: wejdź

Zapraszamy wszystkich, na co dzień mierzących się z problemem starości, organizacje i instytucje, autorów rozwiązań technologicznych, projektantów, artystów i społeczników, którzy są gotowi odpowiedzieć na społeczne wyzwania związane z sędziwą starością.

Oferujemy 15-letnie doświadczenie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” we wspieraniu społecznych inicjatyw, autorską metodę inkubacji, dotacje na testowanie nowych rozwiązań oraz praktyczną wiedzę związaną z realizacją ponad 300 działań stymulujących aktywność osób starszych.

Szukamy pomysłów:

 • łączących w niestandardowy sposób zasoby z potrzebami osób starszych lub ich opiekunów
 • szanujących podmiotowość osób starszych
 • tworzących i wzmacniających więzi społeczne
 • niestosowanych dotąd w Polsce
 • prowadzących do powstania nowych lub ulepszenia istniejących produktów, narzędzi lub usług, sposobów organizacji czy modeli działania
 • możliwych do upowszechniania na szerszą skalę

Zapewniamy:

 • wsparcie ekspertów na każdym etapie rozwoju pomysłu o wartości od 5 do nawet 30 tys. zł
 • dotację na testowanie rozwiązania w wysokości od  20 do 50 tys. zł
 • od 15 do 50 godzin indywidualnej pracy z tutorem
 • od 6 do 12 tys zł. dodatkowego wsparcia na dopracowanie innowacji
 • udział w targach, warsztatach i prezentacjach
 • miejsce w gronie społecznych innowatorów szukających rozwiązań na rzecz starszych osób zależnych lub ich opiekunów

Zbudujmy społeczność osób, dla których ten temat jest ważny.  Twórzmy i testujmy pomysły, które realnie wpłyną na jakość życia osób starszych, ich opiekunów i nas samych.

Chętnie skonsultujemy Państwa pomysł i odpowiemy na wszystkie pytania:                                            

tel: (22) 225 33 70 / kom: 720 909 015

e-mail: sieciwsparcia@e.org.pl

Czytaj więcej
25.01.2017

Petra Consulting oraz Fundacja Edukacji Europejskiej zapraszają na spotkanie dotyczące II edycji projektu "Biznesłomenki z Dolnego Śląska", które odbędzie się 31.01.2017r. o godzinie 15:00 w Urzędzie Miejskim w Kowarach, ul. 1 Maja 1, Budynek B, sala konferencyjna - pok. nr 24, II piętro.

Na spotkanie zapraszamy Panie po 30 roku życia, które chcą wrócić na rynek pracy i mają pomysł na własny biznes. Projekt Biznesłomenki zakłada wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej - 22 tys. zł oraz pomostowe przez 12 miesięcy - 1400 zł/miesięcznie.

Szczegóły na temat projektu dostępne na stronie miasta Kowary: wejdź

Czytaj więcej
25.01.2017

To już pewne. Portal przetargowy, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 – 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności, zostanie uruchomiony 18 marca.

Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy / dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców / dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

 • wnioskodawców / beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;
 • wnioskodawców / beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych  w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

Wyżej wymieniony obowiązek zostaje wprowadzony na mocy przepisów zmienionej Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wchodzących w życie w dniu 18 stycznia 2017 r. W związku z tym, dla umów o przyznanie pomocy zawartych od dnia 18 stycznia 2017 r., przy wyborze wykonawcy należy stosować tryb konkurencyjny wynikający z art. 43a ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5).

Natomiast dla spraw wszczętych i zakończonych podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy przed dniem 18 stycznia 2017 r. stosuje się Zasady konkurencyjności, wynikające z umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami.

Źródło: Portal PROW 2014-2020 (wejdź)

Czytaj więcej
25.01.2017

Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawił się nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Wzór formularza umowy wraz z załącznikami opublikowany został na stronie ARiMR: wejdż


Niniejszy wzór umowy obowiązuje dla wszystkich operacji innych niż podejmowanie działalności gospodarczej i granty.

Czytaj więcej
20.01.2017

Informujemy, że z powodu obowiązku przekazania dokumenrtacji pokonkursowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz szkolenia dla pracowników i Rady LGD, biuro LGD w dniu 23.01.2017 r. bedzie nieczynne, zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Czytaj więcej
20.01.2017

Informujemy, że na naszej stronie pojawiły się już wyniki naborów 1/2016 oraz 2/2016.

WEJDŹ

Czytaj więcej
17.01.2017

Informujemy, że w dniu 16. stycznia 2017 r. odbyło się drugie posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór, w sprawie oceny wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej, które wpłynęły do LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach naborów 1/2016 oraz 2/2016.

Czytaj więcej
12.01.2017

Miło nam poinformować, że LGD Partnerstwo Ducha Gór zakończyło realizację projektu „Seniorzy decydują! Gminne Rady Seniorów” dofinansowanego ze środków Programu ASOS 2014-2020. Projekt był realizowany na obszarze gmin powiatu jeleniogórskiego, zakładał przygotowanie środowisk senioralnych oraz samorządów lokalnych do powołania Gminnych Rad Seniorów.

Zapraszamy na Konferencję podsumowującą projekt w dniu 30.01.2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Łomnicy, przy ul. Świerczewskiego 63, w godz. 10.00-14.00.

Podczas Konferencji zostaną zaprezentowane wydarzenia inauguracyjne, które odbyły się w ramach projektu w każdej z gmin. Dodatkowo przedstawimy Rady Seniorów powstałe w wyniku realizacji projektu.

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności na konferencji u organizatora - LGD Partnerstwo Ducha Gór: telefonicznie 75 644 21 65 lub mailowo na adres: sekretariat@duchgor.org.

Czytaj więcej
05.01.2017

Informujemy, że w dniu 4. stycznia 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór, w sprawie oceny wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej, które wpłynęły do LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach naborów 1/2016 oraz 2/2016.

Czytaj więcej
19.12.2016

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

życzymy Państwu i sobie

harmonii, spokoju i zgody,owocnej współpracy, tylko życzliwych ludzi na Waszej drodze.

Aby w sobie znajdować same pozytywne emocje: dobro, radość, życzliwość.

Aby nie chować w sobie smutku czy złości, kierować się tylko dobrymi intencjami.

Życzymy zmiany na lepsze - siebie, otoczenia i świata.

Niech ten czas przełomu przyniesie samo dobre.

 

Z najserdeczniejszymi życzeniami

LGD Partnerstwo Ducha Gór

 

Czytaj więcej
19.12.2016

Informujemy, że w dniu 16. grudnia 2016 r. zakończone zostały nabory wniosków o przyznanie pomocy nr: 1/2016 na podejmowanie działalnosci gospodarczej oraz 2/2016 na rozwój działalności gospodarczej, nabory realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach naboru nr 1/2016 na podejmowanie działalności gospodarczej wpłynęło łącznie 14 wniosków o przyznanie pomocy.

W ramach naboru nr 2/2016 na rozwijanie działalności gospodarczej wpłynęło łączenie 12 wniosków o przyznanie pomocy.

Czytaj więcej
05.12.2016

Informujemy, że ze względu na szkolenie, które odbędzie się 5.12.2016 w Podgórzynie, biuro LGD będzie nieczynne.

Kontakt z pracownikami biura jedynie przez telefon. Numer telefonu 756 442 165.

Czytaj więcej
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".