X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Przewodnik za ladą

O PROJEKCIE

KONFERENCJA ROZPOCZYNAJĄCA PROJEKT

SZKOLENIA 

WYJAZDY NA IMPREZY PROMOCYJNE DO PARTNERSKICH LGD

FILMY PROMOCYJNE PARTNERÓW W PRZEWODNIKU ZA LADĄ


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, w ramach osi IV LEADER,

działanie 4.21 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".