X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Przebieg Konsultacji Społecznych LGD Partnerstwo Ducha Gór

Zapraszamy mieszkańców na spotkania organizowane we wszystkich miastach i gminach należących do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba oraz Jelenia Góra.

Jak będą przebiegać konsultacje społeczne dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór?

PRACE NAD LSR BĘDĄ PROWADZONE W NASTĘPUJĄCYCH ETAPACH:

 1. Diagnoza i analiza SWOT - 5 spotkań
 2. Określenie celów i wskaźników oraz opracowanie planu działania - 5 spotkań
 3. Przedstawienie diagnozy i analizy SWOT. Wypracowanie problemów, celów i wskaźników - 4 spotkania
 4. Opracowanie zasad wyboru operacji i kryteriów wyboru - 5 spotkań
 5. Zasady monitorowania i ewaluacji - 4 spotkania
 6. Opracowanie zasadwyboru operacji o kryteriów wyboru oraz opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji - 4 spotkania
 7. Przygotowanie planu komunikacji - 4 spotkania
 8. Zapisy LSR (wszystkie 5 głównych etapów) - 9 spotkań
PRACE NAD LSR BĘDA PROWADZONE WE WSZYSTKICH GMINACH, PRZY UDZIALE REPREZENTANTÓW WSZYSTKICH SEKTORÓW. ZAPLANOWANO NASTĘPUJĄCE GRUPY DO PRACY:
 1. Wywiady Fokusowe dla przedsiębiorców, mieszkańców, przedstawicieli JST oraz organizacji pozarządowych - szczegóły i terminy spotkań
 2. Otwarte spotkania dla mieszkańców - spotkania dla wszystkich mieszkańców obszaru LGD organizowane we wszystkich 8 gminach partnerskich - szczegóły i terminy spotkań
 3. Konferencja - dla wszystkich mieszkańców i wszystkich grup sektorowych - szczegóły
 4. Grupy Robocze - dla reprezentatów wszystkich gmin i grup sektorowych - szczegóły i terminy spotkań
 5. Debaty OPEN SPACE - dla wszystkich mieszkańców i wszystkich grup sektorowych - szczegóły i terminy spotkań
 6. Spotkania branżowe/grup interesów - zaplanowano spotkania dla następujących grup z obszaru LGD: przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, producenci lokalni, młodzież - szczegóły i terminy spotkań
Prosimy Państwa o pomoc i zaangażowanie w tworzenie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, by jak najlepiej spełnić Państwa oczekiwania oraz wykorzystać zasoby i walory jakie posiada nasz region.

Osoby, które z różnych względów nie będa mogły pojawiać się na zaplanowanych spotkaniach zapraszamy do wpływania na kształt Strategii za pośrednictwem naszych ANKIET.

LICZYMY NA PAŃSTWA POMOC W ROZPOWSZECHNIANIU INFORMACJI I UCZESTNICTWIE W SPOTKANIACH, DEBATACH I WARSZTATACH.

Szukajcie nas również na wydarzeniach w poszczególnych gminach.

 
KONTAKT W SPRAWIE NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU: DOROTA GOETZ, TEL. 75 644 21 65, KOM. 606 466 465, MAIL: sekretariat@duchgor.org oraz d.goetz@duchgor.org oraz osobiście w dniach:w środę i czwartek  w godz. 10.00-14.00.
 
Serdecznie zapraszam,
Państwa opinie oraz pomysły są niezwykle ważne
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".