X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Skład Rady LGD

Rada Stowarzyszenia

Organem decyzyjnym Stowarzyszenia jest Rada, która składa się z 14 osób. Członkowie Rady są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania.

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach przyjętej przez stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Skład Rady LGD 2014-2020 (pobierz)


Wytworzył:Anna Gomułka (2015-12-31 13:46)
Udostępnił:Anna Gomułka (2015-12-31 13:46)
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".