X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Nasi trenerzy

 

ALICJA KOZAK - magister Politologii, członek Stowarzyszenia Góry Szalonych Możliwości, działającego na rzecz rozwoju gminy Janowice Wielkie, w latach 2010 - 2015   Prezes Fundacji Przystanek Dobrych Myśli. Członek Rady LDG Partnerstwo Ducha Gór poprzedniej i obecnej kadencji.  Certyfikowany Moderator Odnowy Wsi w ramach  Programu Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim. Posiada doświadczenie w pracy zarówno w  samorządzie terytorialnym jak i w trzecim sektorze. Obecnie prowadzi własną działalność godpodarczą.

 

 

MARCIN SOBASZEK - wykształcenie pedagogiczne, Prezes Zarządu Fundacji Obrazy Bez Granic, właściciel firmy szkoleniowej, wiceprezes LGD Partnerstwo Ducha Gór. Od 2000 roku trener szkolący organizacje pozarządowe, samorządy, biznes, grupy nieformalne, młodzież i bezrobotnych. Certyfikowany trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, ukończony kurs trenerski „Trener Biznesu”, certyfikowany Moderator Odnowy Wsi. Autor programu promocji produktów kulturowych woj. Śląskiego. Trener, doradca i konsultant z zakresu rozwoju regionalnego, tworzenia partnerstw lokalnych. Specjalista ds. funduszy strukturalnych w ramach Programu EURO-NGO Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji im. S. Batorego. Producent filmów promocyjnych, dokumentalnych i reklamowych dla organizacji pozarządowych.

 

MACIEJ ZAWIERUCHA - wykształcenie administratywistyczne, członek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rzeszówek i wielu innych.  Moderator Odnowy Wsi  aktywnie włączający się w realizację programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej zarówno jako moderator jak i członek grupy odnowy wsi w swojej miejscowości (od 2009r). Producent lokalny prowadzący wspólnie z żoną Ziołową Zagrodę Edukacyjną i Zielone Laboratorium, które skupiają się na odtworzeniu tradycji zielarskich  na Dolnym Śląsku oraz warsztatach wytwarzania naturalnych kosmetyków. Instruktor Edukacji Przyrodniczej przy Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja (od 2006r). Doradca i animator organizacji pozarządowych w Jeleniogórskim Inkubatorze NGO przy Fundacji Jagniątków. Stale współpracuje z LGD Partnerstwo Ducha Gór prowadząc otwartą pracownię. 

 


                                                                                                           

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".