X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
PROJEKT MARKA LOKALNA DUCHA GÓR

Projekt FIO Kreowanie Marki Lokalnej Ducha Gr

skrócony opis projektu

Skarbiec Ducha Gór - Galeria Produktu Lokalnego

więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarium otwierające "Rola marki lokalnej w budowaniu regionu", 26.07.2012r.

więcej

Wizyta studyjna u lokalnych producentów, 27.07.2012r.

więcej

Relacja z seminarium i wizyty studyjnej, 26-27.07.2012r.

więcej

Debaty publiczne dot. marki lokalnej

harmonogram debat

program

Szkolenia z zakresu tworzenia marki lokalnej.

karta zgłoszenia

harmonogram szkoleń

Konkurs Skarby Ducha Gór

więcej

Seminarium zamykające

więcej

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".