X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
PROJEKTY GRANTOWE

Poniżej znajdą Państwo dokumenty i kryteria obowiązujące przy realizacji PROJEKTÓW GRANTOWYCH przez organizacje pozarządowe z obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór:

PROCEDURA DOTYCZĄCA PROJEKTÓW GRANTOWYCH pobierz

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH pobierz

ROZLICZANIE PROJEKTÓW GRANTOWYCH pobierz

GRANTY - KRYTERIA OCENY WSTĘPNEJ pobierz

ZGODNOŚĆ PROJEKTU GRANTOWEGO Z PROW 2014-2020 pobierz

ZGODNOŚĆ PROJEKTU GRANTOWEGO Z LSR pobierz

GRANTY - KRYTERIA MERYTORYCZNE pobierz


Wytworzył:Dorota Goetz
Udostępnił: Anna Gomułka
Ostatnio zmodyfikował: Anna Gomułka (2016-07-08 10:19)
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".