X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Konsultacja kryteriów Wyboru Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo,

Poniżej załączamy KRYTERIA WYBORU OPERACJI, które chcielibyśmy PODDAĆ PAŃSTWA OCENIE.

Prosimy o wypełnienie załączonych plików zgodnie z poniższą instrukcją i odesłanie ich do nas w wersji elektronicznej, na adres: sekretariat@duchgor.org

KRYTERIA WYBORY OPERACJI:

OZNACZAJĄ jakie warunki będą musiały spełniać oceniane wnioski na projekty, by uzyskać dofinansowanie. W  ten sposób zdecydujemy, jakie projekty będą realizowane na naszym obszarze. Przedstawione powyżej propozycje kryteriów zostały opracowane przez zespół ds. kryteriów na podstawie analizy i diagnozy obszaru, konsultacji społecznych, prac grupy roboczej oraz wymagań stawianych przez sam program PROW 2014-2020.

INSTRUKCJA:

Prosimy o przypisanie wag od
1 do 5 dla przedstawionych kryteriów wyboru operacji, z zachowaniem zasady: 5 – kryterium bardzo istotne, 1 – kryterium mało istotne.

W praktyce oznacza to, jak dużo punktów przypiszemy danemu kryterium, które kryteria zdecydują JAKIE PROJEKTY BĘDĄ REALIZOWANE NA NASZYM OBSZARZE.

Z góry dziękujemy za wyrażone opinie i pozdrawiamy serdecznie

LGD Partnerstwo Ducha Gór


                                                                                                              

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze” 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".