X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Konsultacje Społeczne - Lokalna Strategia Rozwoju

Zapraszamy mieszkańców na spotkania organizowane we wszystkich miastach i gminach należących do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba oraz Jelenia Góra.

Czym są Konsultacje Społeczne?

Przebieg Konsultacji Społecznych LGD Partnerstwo Ducha Gór

Wywiady Grupowe (fokusowe)

Konferencja dla wszystkich grup sektorowych

Debaty OPEN-SPACE

Pełny HARMONOGRAM spotkań

ANKIETY

Kontakt w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju

Plan włączenia społeczności

Nasi trenerzy

Konsultacje Społeczne w Lokalnych Mediach

FISZKA PROJEKTOWA

GRUPA ROBOCZA

SPOTKANIA BRANŻOWE

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020


                                                                                                              

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze” 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".