X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Umowa ramowa

UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ pobierz

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE - FUNKCJONOWANIE LGD (pobierz)

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI LGD PARTNERSTWO DUCHA GÓR (pobierz)

ANKIETA MONITORUJĄCA PROCES WDRAŻANIA LSR STOWARZYSZENIA LGD PARTNERSTWO DUCHA GÓR

DOC. (POBIERZ)

PDF. (POBIERZ)


Zestawienie rzeczowo-finansowe - Funkcjonowanie LGD (ARCHIWUM) (pobierz)

 


Wytworzył:Dorota Goetz
Udostępnił:Dorota Goetz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Gomułka (2017-04-18 10:54)
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".