X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Lokalna Strategia Rozwoju

Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kieorwanego przez Społeczność (LSR) Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014-2020(2023) obejmująca obszar gmin: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Jelenia Góra

wersja z dnia 12. października 2016 pobierz


Strategia Rozwoju Lokalnego Kieorwanego przez Społeczność (LSR) Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014-2020(2023) obejmująca obszar gmin: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Jelenia Góra

wersja z dnia 30. grudnia 2015 pobierz

UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ pobierz

LISTA KRYTERIÓW OCENY WSTEPNEJ OPERACJI pobierz

LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 2014-2020 pobierz

LISTA KRYETRIÓW LOKALNYCH pobierz

PROCEDURA DOTYCZĄCA PROJEKTÓW GRANTOWYCH pobierz

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH pobierz

ROZLICZANIE PROJEKTÓW GRANTOWYCH pobierz

GRANTY - KRYTERIA OCENY WSTĘPNEJ pobierz

ZGODNOŚĆ PROJEKTU GRANTOWEGO Z PROW 2014-2020 pobierz

ZGODNOŚĆ PROJEKTU GRANTOWEGO Z LSR pobierz

GRANTY - KRYTERIA MERYTORYCZNE pobierz

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW pobierz

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH LSR 2014-2020 pobierz

PROCEDURA OGŁASZANIA NABORÓW I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW pobierz

Plan Komunikacji na 2016 r. dla obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór łącznie z miastami powyżej 20 tys. mieszkańców pobierz

Uaktualnienie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Partnerstwa Ducha Gór 2009-2015

wersja z dnia 25 maja 2013

pobierz

Uaktualnienie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Partnerstwa Ducha Gór 2009-2015

wersja z dnia 25 października 2012

pobierz

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Partnerstwa Ducha Gór 2007-2015

wersja z dnia 28 października 2011 r.

pobierz

 

Aktualne Lokalne Kryteria Wyboru operacji - 2013

pobierz


Budżet Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór

pobierz


Karta oceny operacji pod względem zgodności z LSR

pobierz

 


Wytworzył:Dorota Goetz
Udostępnił:Dorota Goetz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Gomułka (2016-07-08 10:10)

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".