X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Konkursy PROW

Konkursy PROW 2014-2020(23)

Harmonogram konkursów

więcej

Ogłoszenia o konkursach w 2016 r.

więcej

Wyniki naborów

więcej

Rozpatrzenie Protestów

więcej


Konkursy PROW 2007-2013

Harmonogram konkursów

więcej

Ogłoszenia o konkursach w 2010r.

więcej

Ogłoszenia o konkursach w 2011r.

więcej

Ogłoszenia o konkursach w 2012r.

więcej

Ogłoszenia o konkursach w 2013r.

więcej

Ogłoszenia o konkursach w 2014r.

więcej

Wyniki konkursu w 2012r.- III edycja.

więcej

Wyniki konkursu w 2012r.- IV edycja.

więcej

Wyniki konkursu w 2013r.- V edycja. 

więcej

Wyniki konkursu w 2014r.- VI edycja. 

więcej

Wyniki konkursu w 2014r.- VII edycja. 

więcej

Wyniki konkursu w 2014r.- VIII edycja. 

więcej

Wyniki konkursu w 2014r.- IX edycja. 

więcej

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".