X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Biuletyn Informacyjny

Biuletyn informacyjny 1/2011

Biuletyn informacyjny 02/01/2012

Biuletyn informacyjny 03/01/2013

Biuletyn informacyjny Dobre Praktyki na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór 2007-2013 (wersja skrócona-16 str.)

Biuletyn informacyjny Dobre Praktyki na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór 2007-2013 (wersja rozszerzona - 20 str.)

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".