X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
PROCEDURY i REGULAMINY LGD

AKTUALNA WERSJA (1.2) PROCEDUR I REGULAMINÓW LGD PARTNERSTWO DUCHA GÓR:

1. PROCEDURA OGŁASZANIA NABORÓW I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW pobierz

2. PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH LSR 2014-2020 pobierz

 

  • Zał. nr 1 Lista kryteriów oceny wstępnej pobierz
  • Zał. nr 2 Lista kryteriów zgodności z LSR i PROW pobierz
  • Zał. nr 3 Lista kryteriów lokalnych pobierz
  • Zał. nr 4 Arkusz weryfikacji wstępnej wniosku pobierz
  • Zał. nr 5 Arkusz zgodności z LSR pobierz
  • Zał. nr 6 Karta oceny zgodności z PROW pobierz
  • Zał. nr 7 Karta oceny dla operacji w zakresie inwestycji infrastrukturalnych pobierz
  • Zał. nr 8 Karta oceny dla operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej pobierz
  • Zał. nr 9 Karta oceny operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej pobierz
  • Zał. nr 10 Karta oceny operacji w zakresie promocji obszaru LGD pobierz

 


Poprzednia wersja (1.1) Procedur LGD Partnerstwo Ducha Gór:

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH LSR 2014-2020 pobierz

PROCEDURA OGŁASZANIA NABORÓW I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW pobierz


Wytworzył:Dorota Goetz
Udostępnił:Dorota Goetz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Gomułka (2016-11-10 13:44)
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".