X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Konferencja dla wszystkich grup sektorowych
KONFERENCJA – spotkanie wspólne, otwarte dla mieszkańców wszystkich gmin, wszystkich grup sektorowych:
 
Dotyczące:
  1. Założeń rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i do czego potrzebna jest Lokalna Strategia Rozwoju - lokalne rozwiązywanie problemów przez społeczność.
  2. Identyfikacji problemów i potrzeb w grupach branżowych i sektorowych - World cafe
  3. Dobre praktyki - prezentacja projektów realizowanych w poprzedniej perspektywie 2007-2013.
  4. Założenia Programu LEADER w PROW 2014-2020.
  5. Pomysły na rozwiązanie problemów - debata Open-space.

Termin: 22.09.2015, 14.00-19.00
Miejsce: Mysłakowice, Gminny Ośrodek Kultury, Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 29

PROGRAM KONFERENCJI (pobierz)

PREZENTACJA PROW 2014-2020 (pobierz)
 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".