X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020
Drodzy członkowie LGD, Osoby, które wspierały nas podczas tworzenia LSR oraz wszyscy mieszkańcy Obszaru LGD

oddajemy w Państwa ręce gotowy projekt Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR. Jest to owoc naszej wspólnej, ciężkiej pracy, ale jak wszystko, co rodzi się w bólu - jest tak dobra, jak tylko mogła być powstając pod presją czasu. Nie byłoby tego dokumentu, gdyby nie Wasze zaangażowanie i ciężka praca na spotkaniach. Dziękujemy Wam z całego serca - za pomoc i za zaufanie, że jesteśmy w stanie ją wspólnie stworzyć.


Pozdrawiamy serdecznie

LGD Partnerstwo Ducha Gór


                                                                                                          

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".