X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Wywiady Grupowe (fokusowe)

Wywiady grupowe (fokusowe) Jeżeli ktoś jest zainteresowany udziałem w grupie fokusowej – prosimy o kontakt z nami, ponieważ ilość uczestników w tej grupie jest ograniczona (do 12 osób). Warunkiem uczestnictwa jest przynależność do jednej z grup oraz wyrażenie zgody na nagrywanie wywiadu grupowego, co jest koniecznym elementem tej metody. W grupie sektorowej można wziąć udział niezależnie od miejsca zamieszkania, mieszkańcy obszaru LGD

Ilość wywiadów grupowych: 8, po dwa spotkania z każdą grupą sektorową.

Czas trwania: 3 godzin.

Grupy sektorowe, które będą uczestniczyć w badaniach:

– grupa reprezentująca organizacje pozarządowe

– grupa reprezentująca przedsiębiorców

– grupa reprezentująca mieszkańców

– grupa reprezentująca samorządy

Materiał z tych wywiadów otrzymacie Państwo w formie raportu od moderatorów, do którego będzie można wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty spotkania drogą mailową na adres: sekretariat@duchgor.org 

Terminy, miejsca spotkań oraz zakres tamtyczny wywiadów grupowych:

05.08. – Przedstawienie diagnozy i analizy SWOT. Wypracowanie problemów, celów i wskaźników.
Wywiad Fokusowy z przedstawicielami JST
Radomierz 60, Wieża Widokowa, godz. 10.00-13.00

06.08. – Przedstawienie diagnozy i analizy SWOT. Wypracowanie problemów, celów i wskaźników.
Wywiad Fokusowy z przedstawicielamiorganizacji pozarządowych
Podgórzyn, ul. Żołnierska, Centrum Aktywności Społecznej, godz. 16.00

11.08. – Przedstawienie diagnozy i analizy SWOT. Wypracowanie problemów, celów i wskaźników.
Wywiad Fokusowy z lokalnymi przedsiębiorcami
Karpacz,aula przy ul. Kolejowej 2, godz. 17.00

12.08. – Przedstawienie diagnozy i analizy SWOT. Wypracowanie problemów, celów i wskaźników.
Wywiad Fokusowy z mieszkańcami obszaru LGD
Piechowice, ul. żymierskiego 49, Urząd Miasta Piechowice, godz. 10.00

15.09. – Opracowanie zasad wyboru operacji i kryteriów wyboru oraz opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji.
Wywiad Fokusowy z lokalnymi przedsiebiorcami
Szklarska Poręba, ul. Słowackiego 13, Biała DolinaMiejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, MOKSIAL, godz. 16-19.00 – dla grupy przedsiębiorców

16.09. – Opracowanie zasad wyboru operacji i kryteriów wyboru oraz opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji.
Wywiad Fokusowy z mieszkańcai obszaru LGD
Jelenia Góra, ul. Bankowa 15, Centrum MAK, godz. 16-19.00 – dla grupy mieszkańców

17.09. – Opracowanie zasad wyboru operacji i kryteriów wyboru oraz opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji.
Wywiad Fokusowy z przedstawicielami JST
Kowary, budynek B Urzędu Miasta, godz. 10-13.00 – dla grupy jst

18.09. – Opracowanie zasad wyboru operacji i kryteriów wyboru oraz opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji.
Wywiad Fokusowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych
Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 29, Gminny Ośrodek Kultury (GOK), godz. 16-19.00 – dla grupy ngo


                                                                                                           

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze” 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".