X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Lokalny Program Stypendialny "Agrafka Agory"

Celem Programu Stypendialnego dla Studentów „Agrafka Agory” jest: wspieranie studentów szczególnie uzdolnionych i znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, wzmacnianie więzi społecznych młodych ludzi z regionem oraz gminą lub miastem z którego pochodzą, zaangażowanie młodych ludzi w działania na rzecz naszego całego obszaru LGD oraz gmin/miast.

O PROJEKCIE

STYPENDYŚCI NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

DLA WNIOSKODAWCY

OFERTA DLA PARTNERA LOKALNEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO

PARTNERZY LOKALNEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO


 


Wytworzył:Dorota Goetz
Udostępnił:Anna Gomułka
Ostatnio zmodyfikował: Anna Gomułka (2016-10-02 20:54)
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".