X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
DLA BENEFICJENTA

W tej zakładce znajdą Państwo przydatne i ważne pliki, które będą pomocne przy planowaniu projektów oraz w przypadku, gdy dopiero zastanawiają się Pańswto czy starać sie o dotacje na działalność czy na inicjatywy pozarządowe w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, za pośrednictwem LGD Partnerstwo Ducha Gór.

 

1. UDOSTĘPNIONE WZORY WNIOSKÓW DLA PODDZIAŁANIA 19.2

Wzory wniosków znajdują sie do pobrania w zakładce: WZORY WNIOSKÓW WEJDŹ

2. PREZENTACJE - opracowane na podstawie obowiązujących aktów prawnych, z których wynikają obligatoryjne warunki, jakie musi spełnić Beneficjent, aby móc ubiegać się o środki z PROW 2014-2020.

Prezentacja dla Przedsiębiorców i osób chcących założyć działalność gospodarczą (POBIERZ)

Prezentacja dla Organizacji Pozarządowych planujących operacje w ramach Grantów oraz w wolnym naborze (POBIERZ)

3. PROJEKTY GRANTOWE - dla organizacji pozarządowych z obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór (ZOBACZ)

4. NUMER IDENTYFIKACYJNY - aby móc się starać o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 należy się udać do najbliższego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po wpis do Ewidencji Producentów. Uzuskają tam Państwo nr Identyfikacyjny, który jest KONIECZNY przy ubieganiu się o dotacje w ramach tego programu. NIE TYLKO rolnicy i producenci rolni muszą go mieć, ten nr obowiązuje KAŻDEGO Wnioskodawcę składającego wniosek do LGD.

Wniosek o wpis do ewidencji producentów - do wypełnienia ręcznego (POBIERZ)

Wniosek o wpis do ewidencji producentów - do wypełnienia w formie elektronicznej (POBIERZ)

Załącznik dla wspólników spółki cywilnej i współposiadaczy gospodarstwa rolnego - (POBIERZ)

Instrukcja wypełnienia wniosku - (POBIERZ)

Wniosek o przyznanie nru identyfikacyjnego składamy w:

AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Biuro Powiatowe Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Jeleniej Górze

ul. Morcinka 33 a

tel. 75 767 93 21

58-500 Jelenia Góra

5. KRYTERIA WYBORU - wnioski składane w ramach naboru do siedziby LGD, będą weryfikowane na podstawie poniższych kryteriów wynikających z zapisów ogólnopolskich dotyczących PROW 2014-2020 oraz wdrażania Lokalnych Startegii Rozwoju (prezentacje w pkt. 1), a także na podstawie Lokalnych Kryteriów Wyboru, wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju (zobacz).

LISTA KRYTERIÓW OCENY WSTEPNEJ OPERACJI pobierz

LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 2014-2020 pobierz

LISTA KRYETRIÓW LOKALNYCH pobierz

6. NABÓR I OCENA WNIOSKÓW - nabór wniosków jest przeprowadzany przez LGD w siedzibie LGD, w wyznaczonym przez LGD terminie. Wniosek należy złożyć OSOBIŚCIE lub legitymując sie podpisanym pełnomocnictwem (w przypadku Organizacji Pozarządowych, podpisy na pełnomocnictwie muszą być zgodne z zapisami dotyczącymi reprezentacji w KRS). Nabór i ocena wniosków są przeprowadzane zgodnie z procedurami:

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH LSR 2014-2020 pobierz

PROCEDURA OGŁASZANIA NABORÓW I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW pobierz

Wniosek o dofinansowanie składamy w wyznaczonym terminie OSOBIŚCIE w biurze LGD:

LGD Partnerstwo Ducha Gór

ul. Konstytucji 3 maja 25

58-540 Karpacz

7. LGD Partnerstwo Ducha Gór świadczy bezpłatne usługi doradcze w zakresie pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie:

od wtorku do czwartku, w godzinach 10.00-14.00

w siedzibie LGD Partnerstwo Ducha Gór:
ul. Konstytucji 3 maja 25, Karpacz 58-540

Obowiązują wcześniejsze zapisy!

8. INTERPRETACJE I WYJAŚNIENIA  - ułatwiajace zrozumienie i doprecyzowującei zapisy obowiązującego Rozporządzenia (WEJDŹ)

9. DODATKOWE MATERIAŁY ZE SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ LGD:

  • Prezentacja ze szkolenia z 28.06.2016 r.dla członków Zarządu oraz Rady LGD na temat Odnawialnych Źródeł Energii (pobierz)
  • Prezentacja z 14.10.2016 r. ze spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej dla przedsiębiorców i osób planujących założyć działalność gospodarczą (pobierz)
  • Prezentacje z 19.10.2016 r.spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu oraz decyzji środowiskowych dla przedsiębiorców i osób planujących założyć działalność gospodarczą:
  1. Adaptacja do zmian klimatu (pobierz)
  2. Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu (pobierz)
  3. Decyzje środowiskowe (pobierz)
  • Prezentacja z 29.09.2016 r. ze spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego innowacji w biznesie dla przedsiębiorców i osób planujących założyć działalność gospodarczą (pobierz)
  • Prezentacja 11.10.2016 r. ze spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego Inwestycji w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną  i kulturalną, innowacyjną opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu dla Organizacji pozarządowych (pobierz)

     


Wytworzył: Anna Gomułka
Udostępnił: Anna Gomułka
Ostatnio zmodyfikował: Anna Gomułka (2016-10-21 08:52)
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".