X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
FISZKA PROJEKTOWA

FISZKA PROJEKTOWA (DO POBRANIA)

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wypełnienia fiszki projektowej - pomoże to nam w stworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju. Jest to także szansa na zgłoszenie własnych projektów do Lokalnej Strategii Rozwoju dla Obszaru LGD Partnerswto Ducha Gór na lata 2014-2020.

Jednoczesnie zaznaczamy, że jest to zgłoszenie zamiarów i pomysłów, nie możemy w pełni zagwarantować, że wszystkie zgłoszone projekty znajda sie w Lokalnej Strategii Rozwoju - decyduje o tym przede wszystkim specyfika programu oraz wysokość środków jaką będziemy ostatecznie dysponować - nadesłane fiszki projektowe wraz z resztą materiałów wypracowanych podczas wszystkich spotkań konsultacyjnyc beda przedmiotem pracy Grupy Roboczej oraz Grup Branżowych.


Wypełnione fiszki projektowe nalezy przesłać na adres: sekretariat@duchgor.org

lub przynieść osobiście do naszego biura w Karpaczu:

ul. Konstytucji 3 maja 25, 58-540 Karpacz


Fiszki można dostarczać do: 31. października 2015 r.


Zapraszamy do wypełniania fiszek.
Serdecznie pozdrawiamy
LGD Partnerstwo Ducha Gór                                                                                                          

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".