X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Warsztaty w gminach

SPOTKANIA OTWARTE Z MIESZKAŃCAMI POŚWIĘCONE W SZCZEGÓLNOŚCI ANALIZIE MOCNYCH I SŁABYCH STRON, SZANS I ZAGROŻEŃ ORAZ CELÓW LSR

Sptkania-Warsztaty w każdej gminie, otwarte zawsze w godz. 15-18.00:
 
Warsztaty będą dotyczyć potrzeb, problemów lokalnych, słabe i mocne strony, rozwiązania, jakie grupy powinniśmy objąć wsparciem, pomysły na realizację projektów, w tym projektów grantowych.
Zostaną zaprezentowane wyniki prac z grupami sektorowymi oraz będzie można wypracować własne pomysły, uwagi itd...
 
Czas trwania: 3 godz.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE EFEKTÓW SPOTKAŃ W GMINACH, PODZIELONE NA OBSZARY PROBLEMOWE:
  • Problemy z zakresu ochrony środowiska, przestrzeni i infrastruktury (pobierz) (PDF)
  • Problemy z zakresu: sport, rekreacja, turystyka, kultura, historia (pobierz) (PDF)
  • Problemy z zakresy Przedsiębiorczość i Gospodarka (pobierz) (PDF)
 
03.09.
Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 48a, Gimnazjum – aula

04.09.
Kowary, ul. Szkolna 2, Miejski Ośrodek Kultury

07.09.
Szklarska Poręba, ul. Słowackiego 13, Biała Dolina, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, MOKSIAL,

08.09.
Jelenia Góra -  ul. Bankowa 15, Centrum MAK

09.09
Janowice Wielkie, ul. 1 Maja 25, Świetlica Rudawy

10.09.
Podgórzyn, ul. Żołnierska, Centrum Aktywności Społecznej

11.09.
Piechowice, ul. Żymierskiego 53, Piechowicki Ośrodek Kultury

14.09.
Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 29, Gminny Ośrodek Kultury (GOK)                                                                                                           

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".