X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Raporty i sprawozdania

Sprawozdania merytoryczne

więcej

Bilans, rachunek zysków i strat

więcej

Sprawozdania z realizacji operacji w ramach kolejnych etapów

więcej

Sprawozdania LSR

więcej

Zestawienie rzeczowo-finansowe LGD

więcej

Sprawozdania z projektów współpracy

więcej

Sprawozdania z innych projektów LGD

więcej

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".