X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
KRYTERIA WYBORU WNIOSKÓW

AKTUALNA WERSJA (1.2) KRYTERIÓW OCENY:

LISTA KRYTERIÓW OCENY WSTĘPNEJ pobierz

LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 2014-2020 pobierz

LISTA KRYETRIÓW LOKALNYCH pobierz

 


Poprzednia wersja (1.1)  Kryteriów Oceny:

LISTA KRYTERIÓW OCENY WSTEPNEJ OPERACJI pobierz

LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 2014-2020 pobierz

LISTA KRYETRIÓW LOKALNYCH pobierz


Wytworzył:Dorota Goetz
Udostępnił:Dorota Goetz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Gomułka (2016-11-10 12:45)
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".