X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
GRUPA ROBOCZA

ZAPRASZAMY DO GRUP ROBOCZYCH!

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór postanowiliśmy powołać Grupy Robocze, które będą pracowały nad uporządkowaniem i usystematyzowaniem dotychczasowych efektów wypracowanych na spotkaniach grup fokusowych oraz warsztatów w gminach.

TERMNINY SPOTKAŃ I ZAKRES TEMATYCZNY GRUP ROBOCZYCH:

  • GRUPA ROBOCZA ds. Diagnozy i analizy SWOT

Terminy spotkań:

01.10; 05.10; 09.10.2015

godz. 14.00

Miejsce spotkań:

Centrum MAK w Jeleniej Górze, przy ul. Bankowej 15 (dawny Klub Nauczyciela)


  • GRUPA ROBOCZA ds. procedur monitorowania i ewaluacji

Terminy spotkań:

6.10.; 13.10; 16.10. 2015

godz. 14.00

Miejsce spotkań:

Piechowicki Ośrodek Kultury, ul. Żymierskiego 53, Piechowice

  • GRUPA ROBOCZA ds. Określenia celów i wskaźników oraz opracowania planu działania

Terminy spotkań:

08.10; 12.10; 15.10.2015

godz. 14.00

Miejsce spotkań:

Centrum MAK w Jeleniej Górze, przy ul. Bankowej 15 (dawny Klub Nauczyciela)

Galeria zdjęć

  • GRUPA ROBOCZA ds. Wyboru operacji i kryteriów wyboru

Terminy spotkań:

19.10; 23.10; 28.10.2015

godz. 14.00

Miejsce spotkań:

Centrum Pogórze, przy ul. Żołnierskiej 13, Podgórzyn

  • GRUPA ROBOCZA ds. planu operacji

Terminy spotkań:

04.11; 13.11; 24.11.2015

godz. 14.00

Miejsce spotkań:

Centrum MAK w Jeleniej Górze, przy ul. Bankowej 15 (dawny Klub Nauczyciela)

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem LGD Partnerstwo Ducha Gór. Mailowo: sekretariat@duchgor.org oraz telefonicznie: 756 442 165

Z poważaniem

LGD Partnerstwo Ducha Gór

 


                                                                                                             

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".