X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Rudawski Szlak Konny

W regionie powoli powstaje sieć szlaków konnych, które stworzą możliwość swobodnego poruszania się konno w terenie. Przez wiele lat jedynym szlakiem był tu Sudecki Szlak Konny biegnący od Lądka Zdroju do Kliczkowa. Niedawno powstała sieć szlaków konnych na Ziemi Kamiennogórskiej, łączących się ze szlakami czeskimi (okolice Lubawki). Obecnie, dzięki inicjatywie LGD Partnerstwo Ducha Gór, trwają również prace nad utworzeniem sieci górskich szlaków konnych na obszarze Rudaw Janowickich i ich okolic, pod wspólną nazwą Rudawski Szlak Konny. W 2013 roku, dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, zaprojektowano, uzgodniono i oznakowano w terenie 100 km szlaków konnych. Trasy prowadzą przez najciekawsze miejsca Rudawskiego Parku Krajobrazowego i okolic – od zamków i pałaców, przez liczne punkty widokowe, do niezwykłych formacji skalnych, czy dolin rzecznych. Są to m.in. zamek Bolczów, pałace w Bobrowie, Łomnicy, Bukowcu, Karpnikach, Sokoliki, Starościńskie Skały, Skalnik (945 m n.p.m.), czy Kolorowe Jeziorka. Co ważne - sieć ta łączy się z Sudeckim Szlakiem Konnym oraz siecią szlaków konnych istniejących na Ziemi Kamiennogórskiej. Można, więc korzystając z tych szlaków podziwiać nie tylko walory Rudawskiego Parku Krajobrazowego, ale również okolice Kamiennej Góry – aż po Chełmsko Śląskie i Okrzeszyn. Istnieje również możliwość wybrania się rajdem do Czech.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".