X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Materiały ze szkoleń
  • MATERIAŁ DOTYCZĄCY INKUBATORÓW KUCHENNYCH

Wersja PDF (pobierz)

 

  • PRZEWODNIK PO FINANSOWANIU ENERGII OBYWATELSKIEJ

Wersja PDF (pobierz)

 

  • PREZENTACJA Z KONFERENCJI. MYSŁAKOWICE 22.O9.2015

Wersja edytowalna (pobierz)

Wersja PDF (pobierz)

 

  • PREZENTACJE UDOSTĘPNIONE PRZEZ MINISTERSTWO ROLNICTWA PO KONFERENCJI W KOSZĘCINIE 30.09.2015

Dostępne środki i zaliczki - LEADER 2014-2020 (pobierz)

Projekty grantowe w podejściu LEADER 2014-2020 (pobierz)

R.Bukowska - Inkubator kuchenny (pobierz)

T.Paluch - Kapitał społeczny a projekty grantowe (pobierz)

Wsparcie przedsiębiorczości w podejściu LEADER 2014-2020 (pobierz)

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".