X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Informacje dla organów LGD

Informacje o Zarządach

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór odbędzie się w dniu 16 maja 2013r. (czwartek)  o 13.30 w biurze stowarzyszenia mieszczącego sie w Karpaczu na ulicy Konstytucji 3 Maja 25.

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór odbędzie się w dniu 24. stycznia 2012 r. (wtorek) o godz. 13.00 w biurze przy al. Wojska Polskiego 40 w Jeleniej Górze. Zapraszamy serdecznie wszystkich Członków Zarządu.

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór odbędzie się w dniu 16. maja 2012 r. (środa) o godz. 12.00 w biurze przy al. Wojska Polskiego 40 w Jeleniej Górze. Zapraszamy serdecznie wszystkich Członków Zarządu.

 

Informacje o Walnych Zebraniach

Noworoczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się dnia 15 stycznia 2014 o godzinie 16.00. Zebranie odbędzie się w Młodzieżowym Schronisku Turystycznym w Staniszowie. Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się dnia 23 marca 2013 o godzinie 16.30. Zebranie obędzie się w Wieży w Radomierzu. Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się dnia 15 marca 2013 roku o godzinie 16. Zebranie odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia w Karpaczu. Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się dnia 2 lutego 2012 roku o godz. 17.00. Zebranie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach. Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się dnia 11 czerwca 2012 roku o godz. 16.00. Zebranie odbędzie się w Biurze LGD (ul. Wojska Polskiego 40 Jelenia Góra). Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia.

 

Informacje o Komisjach Rewizyjnych

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 04 czerwca 2012 roku o godz. 13.00. Zebranie odbędzie się w Biurze LGD (ul. Wojska Polskiego 40 Jelenia Góra). Zapraszamy wszystkich Członków Komisji.

Informacje o Radach Stowarzyszenia

Posiedzenie Rady stowarzyszenia odbędzie się dnia 20 marca 2012 roku o godz. 16.00. Zebranie odbędzie się w Biurze LGD (ul. Wojska Polskiego 40 Jelenia Góra). Zapraszamy wszystkich Członków Rady.

Posiedzenie Rady stowarzyszenia odbędzie się dnia 22 marca 2012 roku o godz. 16.00. Zebranie odbędzie się w Biurze LGD (ul. Wojska Polskiego 40 Jelenia Góra). Zapraszamy wszystkich Członków Rady.

Posiedzenie Rady stowarzyszenia odbędzie się dnia 27 marca 2012 roku o godz. 16.00. Zebranie odbędzie się w Biurze LGD (ul. Wojska Polskiego 40 Jelenia Góra). Zapraszamy wszystkich Członków Rady.

Posiedzenie Rady stowarzyszenia odbędzie się dnia 21 maja 2012 roku o godz. 16.00. Zebranie odbędzie się w Biurze LGD (ul. Wojska Polskiego 40 Jelenia Góra). Zapraszamy wszystkich Członków Rady.

Posiedzenie Rady stowarzyszenia odbędzie się dnia 19 czerwca 2012 roku o godz. 16.00. Zebranie odbędzie się w Biurze LGD (ul. Wojska Polskiego 40 Jelenia Góra). Zapraszamy wszystkich Członków Rady.

Protokoły i uchwały

brak informacji

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".