X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Statut

Aktualny statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnertstwo Ducha Gór z dnia 28.07.2015 r. do pobrania:

pobierz

 

Aktualny statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnertstwo Ducha Gór z dnia 02.02.2013 do pobrania:

pobierz

 

Poprzedni statut Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Partnerstwa Ducha Gór do pobrania:

pobierz


Wytworzył:Dorota Goetz
Udostępnił:Dorota Goetz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Gomułka (2016-02-24 12:59)
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".