X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się z 3 członków Stowarzyszenia. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy m.in. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium Zarządowi.

Skład Komisji Rewizyjnej 2007-2013 (pobierz)


Wytworzył:Dorota Goetz
Udostępnił:Dorota Goetz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Gomułka (2016-02-24 13:33)
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".