X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
DORADZTWO DLA BENEFICJENTÓW

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dotacji z Funduszu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach realizowanej przez LGD Partnerstwo Ducha Gór Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR)

na BEZPŁATNE doradztwo:

  • możliwości pozsykania dotacji  w ramach Funduszu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach realizowanej przez LGD Partnerstwo Ducha Gór Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR)
  • wymagania wynikające z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • wymagania wynikające z lokalnych kryteriów wyboru, służących realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór.
Regulamin świadczenia usługi doradczej (pobierz)

DORADZTWO ODBYWA SIĘ:
 w od wtorku do czwartku
w godzinach 10.00-14.00

w siedzibie LGD Partnerstwo Ducha Gór:
ul. Konstytucji 3 maja 25, Karpacz 58-540
Obowiązują wcześniejsze zapisy!

lub w miejscach i terminach wskazanych przez biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór


Wytworzył:Dorota Goetz
Udostępnił:Dorota Goetz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Gomułka (2016-05-25 13:44)

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".