X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
ANKIETY

ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB I PROBLEMÓW - czyli co należy zmienić w regionie

Termin: do 31.10.2015

ANKIETA DOTYCZĄCA POMYSŁÓW NA PROJEKTY - czyli gotowe pomysły na zmiany

 Termin: do 31.10.2015

ANKIETA DOTYCZĄCA CELÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ - czyli jak LSR będzie realizowana

Termin: do 08.10.2015

ANKIETA DOTYCZACA KRYTERIÓW - czyli jak wnioski będą oceniane

Termin: do 18.12.2015                                                                                                                                                

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".