X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
23.04.2017 r. Mała Wielkanoc w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach

23.04.2017 r. Mała Wielkanoc w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach, od godz. 13-18.00 odbędą się prezentacje tradycyjnych stołów wielkanocnych. 9 zespołów z Dolnego Śląska zaprezentuje tradycyjne potrawy, pieśni i oracje oraz zwyczaje obrzędowe dotyczące Świąt Wielkiej Nocy. Serdecznie zapraszamy!

 

<<< powrót
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".