X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
Projekt "Gminne Rady Seniorów Powiatu Jeleniogórskiego"

Informujemy, że LGD Partnerstwo Ducha Gór przystąpiło do realizacji drugiej edycji projektu poświęconego gminnym radom seniorów. Zapraszamy na spotkania.

Projekt: „Gminne Rady Seniorów powiatu jeleniogórskiego”

Projekt realizowany przez LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz gminy partnerskie

Dofinansowanie - Program ASOS 2014-2020

W ramach projektu odbędzie się:

 1. 1 konferencja - rozpoczynająca projekt.
 2. 40 spotkań w animacyjnych – przygotowanie tworzenia/wspieranie działania Gminnych Rad Senioralnych i Powiatowej lub Porozumień Seniorów (4 spotkania w każdej gminie/mieście).
 3. Mikroinicjatywy seniorów w gminach i powiecie, dofinansowane w ramach projektu.
 4. Zajęcia dla liderów – seniorów (3 spotkania).
 5. Przygotowanie do wystąpień publicznych seniorów (3 spotkania).
 6. Zajęcia cyfrowe – komputerowe.
 7.  Wizyta studyjna wyjazdowa dla seniorów.
 8. Konferencja zamykająca projekt.

Zapraszamy do współpracy:

 • Seniorów, którzy nie są zrzeszeni i nie współpracowali dotychczas z żadną grupą.
 • Środowiska senioralne nieformalne.
 • Organizacje senioralne.

Obszar działania projektu: powiat jeleniogórski

Czas działań w projekcie: kwiecień – grudzień 2017 r.

Szczegółowe informacje o projekcie na stronach: www.duchgor.org, www.radyseniorow.pl

 

<<< powrót
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".