X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Rada LGD

Rada Stowarzyszenia

Organem decyzyjnym Stowarzyszenia jest Rada, która składa się z 14 osób. Członkowie Rady są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania.

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach przyjętej przez stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Skład Rady LGD 2014-2020 (pobierz)

REGULAMIN RADY LGD (pobierz)

 

 

Skład Rady LGD 2007-2013 (pobierz)


Wytworzył:Dorota Goetz
Udostępnił:Dorota Goetz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Gomułka (2016-10-20 09:43)
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".