X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Kontakt w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju
KONTAKT W SPRAWIE NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU:
DOROTA GOETZ
TEL. 75 644 21 65, KOM. 606 466 465
 oraz osobiście w dniach:
w środę i czwartek  w godz. 10.00-14.00.
 
Serdecznie zapraszam,
państwa opinie oraz pomysły są niezwykle ważne
                                                                                                           

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".