X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
SPOTKANIA BRANŻOWE

Serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH  spotkaniami w grupie branżowej. Prosimy również o upowszechnienie tej informacji wśród osób, które Państwa zdaniem będą mogły wnieść znaczący wkład do opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór na lata 2014-2020.

1. SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI (czytaj więcej)

20.10.2015, godz. 16.00-18.00

Jelenia Góra, Centrum MAK, ul. Bankowa 15

2. SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI (czytaj więcej)

22.10.2015, godz. 16.00-18.00

Jelenia Góra, Centrum MAK, ul. Bankowa 15

3. SPOTKANIE Z SAMORZĄDAMI LOKALNYMI (czytaj więcej)

26.10.2015, godz. 11.00-14.00

Karpacz, Urząd Miasta, ul. Konstytucji 3 maja 54

4. SPOTKANIE Z PRODUCENTAMI LOKALNYMI (czytaj więcej)

27.10.2015, godz. 16.00-18.00

Jelenia Góra, Centrum MAK, ul. Bankowa 15

5. SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ (czytaj więcej)

26.11.2015, godz. 16.00-18.00

Jelenia Góra, Centrum MAK, ul. Bankowa 15


                                                                                                            

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

 

 

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".