X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Czym są konsultacje społeczne?

Nasze konsultacje będą dialogiem z mieszkańcami obszaru Lokalnej Grupy Działania, którego celem będzie uzyskanie ich opinii na temat spraw istotnych dla społeczności lokalnej w przyszłym okresie programowania tj. 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór zaprasza do konsultacji, aby zwiększyć swoją wiedzę na temat potrzeb i deklarowanych kierunków rozwoju wśród mieszkańców regionu.

Dzięki Państwu mamy szansę na stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie odpowiadała na potrzeby jak największej liczby mieszkańców regionu.

DLA NAS KAŻDY GŁOS SIĘ LICZY.

KAŻDA OPINIA MA DLA NAS ZNACZENIE.

KAŻDY MIESZKANIEC REGIONU MOŻE MIEĆ WPŁYW NA SWOJĄ I WSPÓLNĄ PRZYSZŁOŚĆ.


Kto może wziąć udział w konsultacjach:

KAŻDY mieszkaniec obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór, czyli mieszkańcy gmin:

Karpacz

Kowary

Mysłakowice

Janowice Wielkie

Szklarska Poręba

Piechowice

Podgórzyn

Jelenia Góra

 


                                                                                                               

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze” 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".