X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy do konsultacji społecznych w dokumentacji opracowanej przez LGD

Proponowane zmiany mają charakter dookreslający niejasne sformułowania oraz uzuepełniajacy miejsca niedostaecznie wyjaśnione w poprzedniej wersji. Nie zostały wprowadzone żadne zmiany dotyczące punktacji oraz żadne zmiany znacząco wlywające na brzmienie kryteriów, mające wpływ na ostateczną ocenę. Wszystkie zmiany zostały wprowadzone z myślą o poprawie precyzyjności oceny wniosków.

Termin nadsyłania Kart Konsultacyjnych: 30. marca 2017 r., godz. 15.00. Karty można przesłać na adres: sekretariat@duchgor.org lub złożyć osobiście w Biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu, przy ul. Konstytucji 3 maja 25.

KARTA KONSULTACYJNA

KONSULTOWANE DOKUMENTY:

Regulamin Rady (pobierz)

Kryteria konkursy własne (pobierz)

Zał. nr 1 Lista Kryteriów Oceny Wstępnej (pobierz)

Zał. nr 3 Lista Kryteriów Lokalnych (pobierz)

Zał. nr 4 Arkusz weryfikacji wstępnej wniosku (pobierz)

Zał. nr 7 Karta Oceny Wzór Inwestycje (pobierz)

Zał. nr 8 Karta Oceny Wzór Starty (pobierz)

Zał. nr 9 Karta Oceny Wzór Rozwój (pobierz)

Zał. nr 10 Karta Oceny Wzór Promocja (pobierz)

<<< powrót
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".