X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
SPOTKANIA GRUPY ROBOCZEJ - DZIEDZICTWO I TOŻSAMOŚĆ - PROJEKT GRANTOWY

Informujemy, że w marcu rozpoczynają się spotkania grupy roboczej dotyczące projektu grantowego:

Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturoweg

 

Spotkania odbywać się będą w Biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór, KARPACZ, Konstytucji 3 maja 25

 

Harmonogram spotkań:

  • 27.03.2017 – godz. 14.00-16.00
  • 20.04.2017 – godz. 14.00-16.00
  • 15.05.2017 – godz. 14.00-16.00

 

Na spotkania zapraszamy:

  • reprezentantów lokalnych organizacji pozarządowych
  • pracowników samorządów lokalnych
  • pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych

 

 

OBOWIĄZUJĄ ZGŁOSZENIA NA ZAŁĄCZONYM FORMULARZU!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pobierz)

<<< powrót
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".