X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
Posiedzenie Rady LGD w sprawie rozpatrzenia protestów do Oceny i Wyboru operacji

W dniu 06. lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór w sprawie rozpatrzenia protestów do oceny i wyboru operacji, które wpłynęły do biura LGD Partnerstwo Ducha Gór.

Protokół z posiedzenia Rady znajduje się na naszej stronie: wejdź

<<< powrót
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".