X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
23.06.2016

W środę, 22. czerwca 2016 r., odbyło się w Urzędzie Miasta w Karpaczu, pierwsze z cyklu, Spotkanie Informacyjne dla Beneficjentów, skierowane do Przedsiębiorców. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy podstawy funkcjonowania i źródła finansowania LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz przede wszystkim warunki jakie musi spełnić przedsiębiorca lub osoba zamierzająca założyć działalność gospodarczą wynikające z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz z Loklanej Strategii Rozwoju. 

Już teraz zapraszamy na kolejne spotkania. Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie (75 644 21 65) lub mailem: sekretariat@duchgor.org)

23.06.2016, godz. 14.00-16.00 - Przedsiębiorcy i osoby pragnące założyć działalność gospodarczą - SZKLARSKA PORĘBA, MOKSIAL, ul. Słowackiego 13

24.06.2016, godz. 14.00-16.00 - Przedsiębiorcy i osoby pragnące założyć działalność gospodarczą - PODGÓRZYN - "Pogórze", ul. Żołnierska 13

27.06.2016, godz. 14.00-16.00 - Przedsiębiorcy i osoby pragnące założyć działalność gospodarczą - RADOMIERZ - Wieża Widokowa w Radomierzu

29.06.2016, godz. 14.00-16.00 - NGO - KOWARY - Urząd Miasta, Budynek B, ul. 1 Maja 1b

30.06.2016, godz. 14.00-16.00 - NGO - PIECHOWICE - POK Piechowicki Ośrodek Kultury, ul. Żymierskiego 53

01.07.2016, godz. 14.00-16.00 - NGO – MYSŁAKOWICE – GOK Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 29

 

Czytaj więcej
23.06.2016

Z przykrością informujemy, że z przyczyn od nas niezależych musieliśmy zmienić miejsce Spotkania Informacyjnego dla Beneficjentów skierowanego do Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w czartek 30.06.2016 w Piechowicach.

NOWE MIEJSCE:

30.06.2016 r., godz. 14.00-16.00 - POK Piechowicki Ośrodek Kultury, ul. Żymierskiego 53, I piętro (200 m. od Urzędu Miasta).

Za zamieszanie przepraszamy

LGD Partnerstwo Ducha Gór

Czytaj więcej
21.06.2016

W dniu 20. czerwca 2016 r. w Centrum Aktywności "Pogórze" w Podgórzynie odbyło się szkolenie dla Zarządu i Rady LGD, odpowiedzialnej za ocenę wniosków wpławających do LGD, w nowej prespektywie programowej 2014-2020(23). 

Szkolenie dotyczyło zapisów wynikających z PROW 2014-2020 orazz  Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 (LSR 2014-2020). Zakres tematyczny szkolenia obejmował:przedstawienie założeń programu Leader w okresie PROW 2014-202; zmiany przepisów dotyczących realizacji programu Leader, szczegółowe omówienie celów, przedsięwzięć, wskaźników LSR, omówienie Regulaminu Pracy Rady, omówienie procedur wyboru operacji.

 

 

Czytaj więcej
15.06.2016

Zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem po Festwialu Ducha Gór - znajdziecie w nim informacje na temat wydarzeń odbywających się przez całe wakacje w Krainie Ducha Gór. To bogata i fasycnująca oferta: wędrówek, wydarzeń plenerowych, jarmarków, warsztatów artystycznych i dla dzieci, koncertów oraz kolacji z produktów lokalnych. 

Zapraszamy do lektury i na Festiwal Ducha Gór!

Przewodnik po Festiwalu Ducha Gór (pobierz)

Czytaj więcej
15.06.2016

Duch Gór zaprasza na swoje święto - Festiwal Ducha Gór - to całe wakacje w Krainie Ducha Gór wypełnione pięknem przyrody, tajemnicą, przygodą, historią i tradycją. Zapraszamy na Festiwal Ducha Gór 2016!

Wakacje tuż, tuż... zapraszamy na Festiwal Ducha Gór 2016!

Ruszamy już 18. czerwca 2016 w Szklarskiej Porębie i Karpaczu, później Karpacz, Janowice Wielkie...

Każdy znajdzie coś dla siebie!

Zobaczcie co dla Was przygotowaliśmy w pierwszych dwóch tygodniach Festiwalu.

Czytaj więcej
15.06.2016

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, zgodnie z § 28, pkt. 8, podpkt. 3 Statutu, w dniu 21.06.2016, w godz. 14.00-17.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 29.

Zaproszenie i porządek obrad (pobierz)

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2015 – podjęcie uchwały.
 2. Udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2015 – podjęcie uchwały.
 3. Skreślenia z listy członków/przyjęcie nowych członków.
 4. Zmiany w statucie – podjęcie uchwały.
 5. Uzupełnienie składu zarządu – podjęcie uchwały.
 6. Sprawy bieżące
 • podpisanie umowy na wdrażanie LSR 2014-2020,
 • przybliżenie terminów naborów o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 w ramach różnych działań,
 • zmiany w harmonogramie naborów wniosków,
 • inicjatywy i projekty realizowane przez LGD,
 • sprawy różne. 

Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy wpłacili już składki członkowskie. Równocześnie proszę pozostałych członków stowarzyszenia o uregulowanie bieżących składek, za rok 2016, mail w  tej sprawie był wysyłany już w marcu-kwietniu. Termin płatności składek upłynął 31.03.2016 r. Podmioty/osoby, które nie uregulują składek do dnia 20.06.2016 r. składek zostaną rekomendowani w uchwale do usunięcia z listy członków.

Składki płatne tylko przelewem na konto bankowe stowarzyszenia: BZ WBK 17 1090 1926 0000 0001 2100 6746 lub gotówką w biurze LGD, tytułem: składka członkowska za rok 2016. 

Czytaj więcej
07.06.2016

Serdecznie zapraszamy na Spotkania Informacyjne dla Beneficjentów – przedsiębiorców/osób pragnących założyć działalność gospodarczą i organizacji pozarządowych, zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD Partnerstwo Ducha Gór.

Prosimy o wcześniejsze potwierdzanie obecności drogą mailową: sekretariat@duchgor.org lub telefonicznie: 75 644 21 65.

Ramowy program spotkań:

 • przedstawienie założeń programu Leader w okresie PROW 2014-2020;
 • szczegółowe omówienie celów, przedsięwzięć, wskaźników Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014-2020(2023) dla obszaru gmin: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba;
 • zasady przyznawania dofinansowania oraz typy operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR.

Harmonogram spotkań:

22.06.2016 – Przedsiębiorcy i osoby pragnące założyć działalność gospodarczą - KARPACZ, Urząd Miasta, ul. Konstytucji 3 maja 54

23.06.2016 - Przedsiębiorcy i osoby pragnące założyć działalność gospodarczą - SZKLARSKA PORĘBA, MOKSIAL, ul. Słowackiego 13

24.06.2016 - Przedsiębiorcy i osoby pragnące założyć działalność gospodarczą - PODGÓRZYN - "Pogórze", ul. Żołnierska 13

27.06.2016 - Przedsiębiorcy i osoby pragnące założyć działalność gospodarczą - RADOMIERZ - Wieża Widokowa w Radomierzu

29.06.2016 - NGO - KOWARY - Urząd Miasta, Budynek B, ul. 1 Maja 1b

30.06.2016 - NGO - PIECHOWICE - Urząd Miasta, ul. Żymierskiego 49

01.07.2016 - NGOMYSŁAKOWICE – GOK Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 29

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej
30.05.2016

28. maja 2016 r. przy OW U Musa odbyło się już drugie spotkanie z producentami Karkonoskiej Marki Lokalnej przomującymi inicjatywę Karkonosze Slow. Na miejscu można było wziąć udział w warsztatach oraz zakupić lokalne rękodzieło, a także pyszności - prawdziwe, domowe jedzenie, ciasta i casteczka, syropy ziołowe oraz piwo z lokalnego browaru. Mimo kapryśnej pogody frekwencja dopisała.

Do zobaczenia znów 14. sierpnia 2016.

Czytaj więcej
25.05.2016

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organziacji pozarządowych z obszaru działania LGD Partnerstwo Ducha Gór na bezpłatne spotkanie informacyjne "ŚRODA Z FUNDUSZAMI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH".

01.06.2016, godz. 10.00-13.00

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich: 

Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 32

W programie (pobierz):

 • wsparcie UE dla organizacji pozarządowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (za pośrednictwem LGD)
 • Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska  Fundusz Mikroprojektów
 • Wsparcie UE dla organizacji pozarządowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
 • Wsparcie UE dla organizacji pozarządowych w ramach Krajowych Programów Operacyjnych na lata  2014-2020 

Czytaj więcej
25.05.2016

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dotacji z Funduszu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach realizowanej przez LGD Partnerstwo Ducha Gór Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR)

na BEZPŁATNE doradztwo:

 • możliwości pozsykania dotacji  w ramach Funduszu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach realizowanej przez LGD Partnerstwo Ducha Gór Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR)
 • wymagania wynikające z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • wymagania wynikające z lokalnych kryteriów wyboru, służących realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór.

DORADZTWO ODBYWA SIĘ:
 w od wtorku do czwartku
w godzinach 10.00-14.00

w siedzibie LGD Partnerstwo Ducha Gór:
ul. Konstytucji 3 maja 25, Karpacz 58-540
Obowiązują wcześniejsze zapisy!

 

Czytaj więcej
24.05.2016

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie informacyjno – doradcze pn. „Budowanie strategii marketingowej krok po kroku przy wykorzystaniu znaku Zakup prospołeczny”, które odbędzie się 31 maja 2016 r. w Jeleniej Górze.

 

Celem spotkania jest przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania znaku „Zakup prospołeczny” w projektowaniu długofalowych działań marketingowych oraz tworzeniu kampanii promocyjnych z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej. Uczestnicy zapoznają się również z technikami sprzedaży bezpośredniej, narzędziami wykorzystywanymi w e-marketingu oraz budowaniem relacji z mediami. Do udziału w warsztatach zapraszamy szczególnie przedstawicieli spółdzielni socjalnych oraz organizacji pozarządowych.


Termin: 31 maja 2016 r.

Czas trwania: 9.00-15.00

Miejsce: Okrzei 10, Jelenia Góra

Ilość miejsc: 25             

Prowadzący: Karolina Furmańska, Damian Dec

 

Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się:

 • Jak kreatywnie tworzyć pomysły na działania promocyjne?
 • Czym jest „Zakup-prospołeczny” i jakie są korzyści z jego posiadania?
 • Jak projektować długofalowe działania marketingowe i tworzyć kampanie promocyjne z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej?
 • Jak wykorzystywać techniki sprzedaży bezpośredniej i narzędzia e-marketingowe?
 • Jak budować relacje z mediami?

Zakup prospołeczny jest systemem certyfikacji, wyróżniającym produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej. Powstał w celu podkreślenia jakości oferty i kształtowania ich pozytywnego wizerunku.

 

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

Regulamin (pobierz)

Program spotkania (pobierz)

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu w Jeleniej Górze prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (Regulamin można dostarczyć na spotkanie) do dnia 25 maja 2016 r. do godz. 14.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać faksem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Ul. Hubska 7

50-501 Wrocław

Tel. 500 156 055

Fax. 71 770 42 30

Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Czytaj więcej
23.05.2016

W imieniu Wydziału Informacji o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, pragniemy Państwa serdecznie zaprosić na spotkanie informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”, organizowane przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze. Spotkanie odbędzie się 1 czerwca 2016 r. w Jeleniej Górze i jest w szczególności dedykowane przedstawicielom organizacji pozarządowych.

 

Program spotkania przewiduje prezentację możliwości pozyskania dofinansowania przez organizacje pozarządowe, w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, zarówno w ramach programu regionalnego, jak i programów krajowych. Pracownicy PIFE przedstawią założenia wsparcia, przewidzianego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem zaplanowanych na ten rok naborów.

Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa na naszym spotkaniu. W przypadku niemożności osobistego udziału, prosimy o wydelegowanie reprezentanta Państwa organizacji. Zgłoszenia udziału w spotkaniu należy przesyłać drogą mailową na adres pife.jeleniagora@dolnyslask.pl, z podaniem imienia i nazwiska uczestnika spotkania oraz nazwy reprezentowanej instytucji.

 

Spotkanie odbędzie się 1 czerwca 2016 r. w Jeleniej Górze

w  siedzibie Punktu Informacji Funduszy Europejskich

ul. Pl. Ratuszowy 32/32a; 58-500 Jelenia Góra;  

w godzinach 10.00-13.00.

 

W celu sprawnej organizacji, prosimy o wcześniejsze przesłanie ew. pytań i wątpliwości, o których chcielibyście Państwo porozmawiać w części poświęconej dyskusji.

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: pod numerem 75 764 94 66; 75 752 49 42 lub mailowego: pod adresem pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

Czytaj więcej
23.05.2016

21. maja 2016 r. w Karpaczu, w Centrum Informacyjnym KPN świętowalismy z okazji Europejskiego Dnia Parków Narodowych, organizatorem wydarzenia był Karkonoski Park Narodowy przy partnerstwie LGD Partnerstwo Ducha Gór. Na miejscu można było zwiedzić Centrum Informacyjne KPN - poznać bogactwo i piękno naszych Karkonoszy, zwiedzić ogród ziołowy, Demk Laboranta... Natomiast na stoisku LGD lokalni producenci zrzeszeni pod znakiem Karkonoskiej Marki Lokalnej prowadzili bezpłatną degustację lokalnych pyszności. Zwięczeniem sobotniego wydarzenia było spotkanie Dyrektorem Karkonoskiego Parku Narodowego - drem Andrzejem Rajem.

Fot. Ryszard Rzepczyński

Fot. Ryszard Rzepczyński

Fot. Ryszard Rzepczyński

Czytaj więcej
18.05.2016

Informujemy, ze w dniu 20. maja 2016 r. biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór będzie nieczynne, z powodu wyjazdu pracowników biura na szkolenie "Adaptacja do zmian klimatu poprzez małą retencję". Za utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem

LGD Partnerstwo Ducha Gór

Czytaj więcej
18.05.2016

Z radością informujemy, że w dniu 17. maja 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego uroczyście wręczono LGD Partnerstwo Ducha Gór Promesę  na kwotę 8.790.000,00 zł., przeznaczoną na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), obejmująca wsparcie realizacji operacji w ramach LSRm wdrażanie projektów spółpracy oraz funkcjowanie LGD. Tego samego dnia Prezes Zarządu LGD Dorota Goetz oraz Wiceprezes Zarządu LGD Marcin Sobaszek podpisali umowę na realizację LSR. 

Przyznane środki są przeznaczone na rozwój obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór i będą rozdysponowane wśród naszych mieszkańców: przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, na podejmowanie i rozszerzanie działalności gospodarczej oraz na inicjatywy lokalnych organizacji pozarządowych. Podejmowane działania będą zgodne z zapisami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (wejdź)

Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".