X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
22.02.2012

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2012 r.

Czytaj więcej
22.02.2012

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2012 roku.

Czytaj więcej
22.02.2012

Zebranie Rady Stowarzyszenia odbędzie się w dwóch terminach: w dniu 16 marca 2012 r. o godzinie 16.00 oraz w dniu 20 marca 2012 roku o godzinie 16.00. Zebranie odbędzie si ę w siedzibie Biura LGD Partnerstwo Ducha Gór w Jeleniej Górze przy al. Wojska Polskiego 40.

Czytaj więcej
22.02.2012

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 marca 2012 r. (piątek) o godzinie 14.30.

Czytaj więcej
21.02.2012

Na stronie pojawiły się nowe broszury informacyjne o dwóch działaniach "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Małe projekty"

Czytaj więcej
14.02.2012

Szkolenia z przygotowywania wniosków w ramach PROW 2007-2013

Czytaj więcej
14.02.2012

Spotkania informacyjne odnośnie naboru wniosków w ramach PROW 2007-2013

Czytaj więcej
09.02.2012
Czytaj więcej
08.02.2012
Czytaj więcej
07.02.2012

Spotkanie odbyło się w dniach 30-31.01.2012 roku w Karczowiskach.

Czytaj więcej
30.01.2012

Przedstawiamy porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór

Czytaj więcej
26.01.2012

Przedstawiamy projekt zmian statutu LGD uchwalony podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Czytaj więcej
23.01.2012

Posiedzenie odbyło się 24. stycznia (wtorek) 2012 o godz. 13.00.

Czytaj więcej
17.01.2012

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się dnia 2 lutego (czwartek) 2012 roku o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach.

Czytaj więcej
05.01.2012

Posiedzenie odbędzie się 20. stycznia (piątek) 2012 o godz. 14.00.

Posiedzenie Zarządu w dniu 20. stycznia 2012 r. zostało odwołane.

 

Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44]
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".