X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
06.04.2012

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej
05.04.2012

Mała Wielkanoc

Czytaj więcej
04.04.2012

 

Czytaj więcej
30.03.2012

Rada LGD zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach programu LEADER. Posiedzenie Rady oceniające wnioski trwało przez 3 dni. Po długich i burzliwych naradach ustalono listy rankingowe.

Posiedzenie Rady

Czytaj więcej
22.03.2012
Czytaj więcej
22.03.2012
Czytaj więcej
21.03.2012
Czytaj więcej
21.03.2012
Czytaj więcej
19.03.2012
Czytaj więcej
15.03.2012

 

Czytaj więcej
14.03.2012
Czytaj więcej
13.03.2012

Kiermasz wiosenny

Czytaj więcej
06.03.2012

Czytaj więcej
05.03.2012

W załączniku wzór wypełniania pierwszej strony we wnioskach aplikacyjnych dotyczących dofinansowania w ramach PROW 2007-2013.

Pobierz

Czytaj więcej
22.02.2012

Stowarzyszenie LGD  Partnerstwo Ducha Gór ogłasza konkurs „ Z ogrodu Ducha Gór – konkurs wiedzy o obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór”.

Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".