X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
19.09.2016

Ze względu na wyjazd pracowników na szkolenie z tworzenia biznes planu, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnosląskiego, w dniu 23.09 biuro będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej
16.09.2016

Zapraszamy na bezpłatne Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące innowacji w biznesie dla przedsiębiorców i osób planujących założyć działalność gospodarczą, zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przez LGD Partnerstwo Ducha Gór.

DATA SPOTKANIA: 29.09.2016 r.

GODZINY SPOTKANIA: GODZ. 13.00-18.00

MIEJSCE SPOTKANIA: PODGÓRZYN, Centrum Aktywności POGÓRZE, ul. Żołnierska 13

Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prosimy o wcześniejsze potwierdzanie obecności drogą mailową – obowiązuje przesłanie ZGŁOSZENIA, na ZAŁĄCZONYM FORMULARZU na adres: sekretariat@duchgor.org.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 27.09.2016 r.!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Informujemy, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z przyjęciem na szkolenie. Decyduje kolejność zgłoszeń.

LGD Partnerstwo Ducha Gór prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do dnia 27.09.2016r.

W przypadku niemożliwości pojawienia się na szkoleniu należy swoją nieobecność zgłosić do 27.09.2016 r.

 

Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany, by mieć ze sobą wydrukowany wzór wniosku, biznesplan, instrukcje itd….

Czytaj więcej
16.09.2016

Do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach Lokalnego Programu Stypendialnego Agrafka Agory zapraszamy studentów pochodzących z obszaru gmin: Podgórzyn, Karpacz, Piechowice, Mysłakowice, Szklarska Poręba, Kowary, Janowice Wielkie.

Wnioski można składać w biurze LGD: ul. Konstytucji 3 maja 25, 58-540 Karpacz, tel. 75 644 21 65 do dnia 23.09.2016 r.

REGULAMIN i WNIOSKI, SZCZEGÓŁY I SPONSORZY (wejdź)

Czytaj więcej
16.09.2016

Miło nam poinformować, że LGD Partnerstwo Ducha Gór rozpoczęło realizację projektu „Seniorzy decydują! Gminne Rady Seniorów” dofinansowanego ze środków Programu ASOS 2014-2020. Projekt jest realizowany na obszarze gmin powiatu jeleniogórskiego, zakłada przygotowanie środowisk senioralnych oraz samorządów lokalnych do powołania Gminnych Rad Seniorów.

Zapraszamy na konferencję otwierającą w dniu 20.09.2016 r. w Podgórzynie, w Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze”, ul. Żołnierska 14, w godz. 10-14.00. Zapewniamy transport dla seniorów.


Program Konferencji:


1. Dobra przykłady Rad Seniorów w Polsce i na Dolnym Śląsku.
2. Seniorzy w strategiach i politykach publicznych.
3. Dyskusja panelowa: problemy seniorów na poziomie gmin i powiatu.

 

Zgłoszenia na konferencję poprzez LGD Partnerstwo Ducha Gór: telefonicznie 75 644 21 65, mailowo, pocztą lub osobiście. Szczegóły na stronie www.konkursy.duchgor.org w zakładce ASOS 2016.

Czytaj więcej
15.09.2016

14. września 206 r. odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń dla przedsiębiorców w ramach realizacji Planu Komunikacji przez LGD Partnerstwo Ducha Gór. Tematem szkolenia było przygotowanie Biznes Planu oraz wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej.

Szkolenia odbywają się w ramach przygotowania przedsiębiorców oraz przyszłych przedsiębiorców do aplikowania o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


                                                                                                      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja pn. „Realizacja Planu Komunikacji”, mająca na celu: „Wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór do 2020(2023)”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej
13.09.2016

W miniony weekend gościlismy w Spale na Dozynkach Prezydenckich. LGD Partnerstwo Ducha Gór wraz z producentami zrzeszonymi w Karkonoskiej Marce Lokalnej Skarby Ducha Gór reprezentowało Dolny Śląsk.

Czytaj więcej
08.09.2016

Informujemy, że w dniu 2. września zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r.: zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wpsarcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2014-2020.

Jednolity tekst Rozporządzenia po zmianach: pobierz

Informujemy, że zostały zmienione także wzory wniosków (na podjęcie działalności gospodarczej, pozycja: II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej)

Nowa wersja dostepna na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Prosimy o śledzenie kolejnych zmian, o których będzie informować Państwa na bieżąco.

Czytaj więcej
07.09.2016

Zapraszamy na Szkolenie informacyjno-szkoleniowe dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu oraz decyzji środowiskowych dla przedsiębiorców i osób planujących założyć działalność gospodarczą, zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przez LGD Partnerstwo Ducha Gór.

DATA SPOTKANIA: 19.09.2016 r.

GODZINY SPOTKANIA: GODZ. 13.00-18.00

MIEJSCE SPOTKANIA: PODGÓRZYN, Centrum Aktywności POGÓRZE, ul. Żołnierska 13

Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prosimy o wcześniejsze potwierdzanie obecności drogą mailową – obowiązuje przesłanie ZGŁOSZENIA, na ZAŁĄCZONYM FORMULARZU na adres: sekretariat@duchgor.org.

FORMULARZ (pobierz)

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 16.09.2016 r.!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Informujemy, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z przyjęciem na szkolenie. Decyduje kolejność zgłoszeń.

LGD Partnerstwo Ducha Gór prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do dnia 16.09.2016r.

W przypadku niemożliwości pojawienia się na szkoleniu należy swoją nieobecność zgłosić do 16.09.2016 r.

Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany, by mieć ze sobą wydrukowany wzór wniosku, biznesplan, instrukcje itd….

 


                                                                                                      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja pn. „Realizacja Planu Komunikacji”, mająca na celu: „Wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór do 2020(2023)”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej
07.09.2016

Zapraszamy na Spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób planujących założyć działalność gospodarczą dotyczące warunków uzyskania pomocy, biznesplanu i wyboru operacji, zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przez LGD Partnerstwo Ducha Gór.

DATA SPOTKANIA: 14.09.2016 r.

GODZINY SPOTKANIA: GODZ. 13.00-18.00

MIEJSCE SPOTKANIA: PODGÓRZYN, Centrum Aktywności POGÓRZE, ul. Żołnierska 13

Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prosimy o wcześniejsze potwierdzanie obecności drogą mailową – obowiązuje przesłanie ZGŁOSZENIA, na ZAŁĄCZONYM FORMULARZU na adres: sekretariat@duchgor.org.

FORMULARZ (pobierz)

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 12.09.2016 r.!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Informujemy, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z przyjęciem na szkolenie. Decyduje kolejność zgłoszeń.

LGD Partnerstwo Ducha Gór prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do dnia 12.09.2016r.

W przypadku niemożliwości pojawienia się na szkoleniu należy swoją nieobecność zgłosić do 12.09.2016 r. 

Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany, by mieć ze sobą wydrukowany wzór wniosku, biznesplan, instrukcje itd....


 

                                                                                                      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja pn. „Realizacja Planu Komunikacji”, mająca na celu: „Wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór do 2020(2023)”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej
05.09.2016
Czytaj więcej
02.09.2016

WSPIERAMY ZDOLNYCH STUDENTÓW!

Do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach Lokalnego Programu Stypendialnego Agrafka Agory zapraszamy studentów pochodzących z obszaru gmin: Podgórzyn, Karpacz, Piechowice, Mysłakowice, Szklarska Poręba, Kowary, Janowice Wielkie.

Wnioski można składać w biurze LGD: ul. Konstytucji 3 maja 25, 58-540 Karpacz, tel. 75 644 21 65 do dnia 23.09.2016 r.

Celem Programu Stypendialnego dla Studentów „Agrafka Agory” jest: wspieranie studentów szczególnie uzdolnionych i znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, wzmacnianie więzi społecznych młodych ludzi z regionem oraz gminą lub miastem z którego pochodzą, zaangażowanie młodych ludzi w działania na rzecz naszego całego obszaru LGD oraz gmin/miast. To pierwszy tego rodzaju konkurs stypendialny organizowany przez LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz samorządy partnerskie. Założeniem rozpoczęcia budowania funduszu, przy udziale środków Akademii Rozwoju Filantropii, jest zbudowanie Funduszu Stypendialnego, który stanie się stałym elementem rozwoju filantropii, a równocześnie tworzeniem dobrego klimatu i zachęty do powrotu młodych ludzi do „małej ojczyzny”, związania z regionem wykształconych kadr.

Stypendium jest przyznawane w drodze konkursu. O stypendium mogą się ubiegać studenci dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich uczelniach, będący stałymi mieszkańcami obszaru LGD/gmin uczestniczących w Programie oraz spełniający warunki średniej ocen co najmniej 4,0. Jednak o przyznaniu stypendium będzie decydowała nie tylko średnia ocen, ale również dochód na osobę w rodzinie, aktywność społeczna i dodatkowe osiągnięcia naukowe. Zasady i szczegóły zawarte zostały w Regulaminie. Wyboru stypendystów dokonuje powoływana przez LGD Komisja Stypendialna, składająca się z osób reprezentujących samorządy partnerskie, uczelnie wyższe, lokalnych przedsiębiorców, lokalne organizacje pozarządowe oraz LGD.

Z każdym stypendystą podpisywana jest umowa, w  której stypendysta staje się ambasadorem regionu oraz zobowiązany będzie do działań na rzecz  obszaru oraz gminy, z której pochodzi.

Wysokość stypendium to 380 zł miesięcznie, przez okres 9-ciu miesięcy, od października 2016 do czerwca 2017 r. Łączna wysokość 1 stypendium to 3.420 zł.

Organizatorem konkursu jest LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz gminy: Podgórzyn, Karpacz, Piechowice, Mysłakowice, Szklarska Poręba, Kowary.

Parterami Programu są: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Agory, Producenci Zrzeszeni w Karkonoskiej Marce Lokalnej oraz członkowie LGD Partnerstwo Ducha Gór, a także osoby prywatne i przedsiębiorcy, których nazwy zostaną upublicznione po dokonaniu wpłat na Fundusz Stypendialny.


     

Czytaj więcej
16.08.2016

Producenci z Karkonoszy i Dolnego Śląska po raz kolejny udowodnili, że produkt lokalny ma się tu dobrze.

14 sierpnia 2016 r. w Karpaczu, w Parku przy Lipie Sądowej odbył się III Karkonoski Jarmark Lokalny Skarby Ducha Gór. Wydarzenie zostało zorganizowane przez LGD Partnerstwo Ducha Gór, producentówzrzeszonych w Karkonoskiej Marce Lokalnej, Miasto Karpacz, Karkonoski Park Narodowy oraz Klocki z Charakterem z Karpacza. Pogoda dopisała, odwiedzający także. Nie brakowało stoisk z lokalną kuchnią, rękodziełem i fantatsycznymi warsztatami artystycznymi i rękodzielniczymi. Na zakończenie imprezy odbył się koncert Zespołu Szyszak. 

Pełna relacja z Jarmarku dostępna na profilu facebookowym Karkonoskiej Marki Lokalnej - Karkonosze Slow

 

Czytaj więcej
09.08.2016

W minioną sobotę, tj. 06.08., po raz pierwszy LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz producenci zrzeszeni w Karkonoskiej Marce Lokalnej zorganizowali wspólnie uroczystą kolację z produktów lokalnych i certyfikowanych dań. Wydarzenie odbyło się w Karpaczu dzięki uprzejmości Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu, w przepięknej auli tej szkoły, która niegdyś była myśliwską salą restauracyjną. Pełni obrazu niebanalnego wieczoru, obok wspaniałej sali i nieprzeciętnego jedzenia, dopełnił występ zespołu Szyszak. Kolacja odbyła się po raz pierwszy i okazała się być ogromnym sukcesem. Już teraz zapowiadamy kolejną edycję tego wydarzenia w przyszłym roku. Kolacja odbyła się w ramach Festiwalu Ducha Gór 2016.

Więcej zdjęć znajduje się na profilu Karkonoskiej Marki Lokalnej - KARKONOSZE SLOW

Czytaj więcej
08.08.2016

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w finansowanie Lokalnego Programu Stypendialnego "Agrafka Agory", którego podstawowym celem jest: wspieranie studentów szczególnie uzdolnionych i znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, wzmacnianie więzi społecznych młodych ludzi z regionem oraz gminą lub miastem z którego pochodzą, zaangażowanie młodych ludzi w działania na rzecz naszego całego obszaru LGD oraz gmin/miast. (więcej o programie)

Parterami Programu są: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacja Agory oraz pięć lokalnych samorządów: Podgórzyn, Karpacz, Piechowice, Mysłakowice i Szklarska Poręba.

Partnerem Programu mogą zostać również inne samorządy lokalne, osoby prywatne, firmy, inne organizacje pozarządowe. 

Mamy nadzieję na zainteresowanie lokalnych liderów, przedsiębiorców praz mieszkańców dołączeniem do grona podmiotów wspierających zdolną młodzież z naszego regionu. Poniżej przedstawiamy ofertę dla partnerów Lokalnego Programu Stypendialnego oraz opis doświadczenia LGD Partnerstwo Ducha Gór, jako organizatora Lokalnego Programu Stypendialnego.

OFERTA DLA PARTNERA (WEJDŹ)

OPIS DOŚWIADCZENIA LGD PARTNERSTWO DUCHA GÓR (WEJDŹ)


    


Czytaj więcej
08.08.2016

Prosimy o pomoc - podpisanie petycji w sprawie przywrócenia regularnych połączeń na linii Szklarska Poręba-Karpacz. Jest to inicjatywa ważna i wspólna dla całego regionu.

http://zmienmy.to/…/wznowienie-bezposrednich-polaczen-szkla…

Obecnie połączenia te są realizowane tylko podczas ferii letnich - przez resztę roku, aby przemieszczać się pomiędzy tymi miejscowościami trzeba zjechać do Jeleniej Góry i tam przesiąść się w odpowiedni autobus. Jest to poważne utrudnienie nie tylko dla turystów, którzy odwiedzają nas przez cały rok, ale także dla mieszkańców naszego regionu. LGD jest także żywo zainteresowane tą sprawą - nasze biuro znajduje się w Karpaczu, a potencjalni wnioskodawcy mieszkają także w Szklarskiej Porębie i Piechowicach. Ponadto przywrócenie tych połączeń ograniczyłoby w znaczny sposób wzmożony ruch samochodowy na naszym obszarze.

Głosowanie trwa dosłownie chwilę.

Z pozdrowieniami

LGD Partnerstwo Ducha Gór

Czytaj więcej
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".