X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
21.10.2016

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją ze szkolenia dlaorganizacji pozarządowych organizowanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór 11 października 2016 r.:.

 • Prezentacja 11.10.2016 r. ze spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego Inwestycji w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną  i kulturalną, innowacyjną opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu dla Organizacji pozarządowych (pobierz)

Jednocześnie informujemy, że wszystkie prezentacje oraz inne informacje przydatne dla wnioskodawców znajdują się w naszej zakładce: DLA BENEFICJENTA
Czytaj więcej
17.10.2016

Informujemy, że ruszają spotkania we wszystkich gminach powiatu jeleniogórskiego organizowane w ramach realizacji projektu Seniorzy decydują! Gminne Rady Seniorów!

W kazdej gminie odbędzie się debata oraz trzy spotkania, których powstanie diagnoza potrzeb seniorów, wypracowana i skonsultowane społecznie, która może być podstawą do dokumentów lub  strategii na rzecz osób starszych oraz opracowania Mikroinicjatywy Seniorów.

Pełny harmonogram spotkań dostępny na naszej stronie w zakładce ASOS 2016

Poniżej podajemy wykaz pierwszych spotkań:

Gmina

Data spotkania

Godzina spotkania

Miejsce spotkania

Janowice Wielkie

20.10.2016

 

Godz. 11.00-15.00

Świetlica Wiejska w Janowicach Wielkich, ul. 1 Maja 25

Mysłakowice

24.10.2016

 

Godz. 10.00-14.00

Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 29, Mysłakowice

Stara Kamienica

24.10.2016

 

Godz. 12.30-16.30

 

Stara Kamienica, nowa remiza strażacka, nr 41 b

Podgórzyn

25.10.2016

 

Godz. 10.00-14.00

Podgórzyn, ul. Żołnierska 13, Centrum Aktywności Pogórze

Karpacz

7.11.2016

 

9.00-13.00

Sala Narad w Urzędzie Miasta w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 maja 54, Karpacz

Jeżów Sudecki

07.11.2016

 

Godz. 12.00-16.00

Świetlica w Czernicy

Piechowice

9.11.2016

 

10.00-14.00

 

Piechowicki Ośrodek Kultury, ul. Żymierskiego 53, Piechowice

Kowary

10.11.2016

 

10.00-14.00

 

Urząd Miasta w Kowarach, ul. 1 maja 1b, Kowary

Szklarska Poręba

14.11.2016

 

10.00-14.00

 

MOKSiAL, ul. Słowackiego 13, Szklarska Poręba


   

 

 

Czytaj więcej
14.10.2016

Informujemy, że pierwsze posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór na lata 2014-2020 zostało zaplanowane na 04. listopada  2016 r., n agodz. 12.00 w Centrum Aktywności POGÓRZE w Podgórzynie, przy ul. Żołnierskiej 13.

Podczas posiedzenia Rady LGD odbędzie się krótkie szkolenie, będące powtórzeniem wiadomości z dotyczczasowych szkoleń Rady LGD oraz egzamin sprawdzający widzę członków Rady.

 


                                                                                                      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja pn. „Realizacja Planu Komunikacji”, mająca na celu: „Wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór do 2020(2023)”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Czytaj więcej
10.10.2016

Informujemy, że został ogłoszony uzupełniający nabór do Lokalnego Programu Stypendialnego dla studentów pochodzących z gmin: Mysłakowice, Piechowice oraz Karpacz! Nabór trwa do 21.10.2016 r.

Zapraszamy do dalszego składania wniosków na stypendium.

Warunki uzyskania stypendium znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce Lokalny Program Stypendialny.

ZAPRASZAMY!

Czytaj więcej
04.10.2016

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze szkoleń dla przedsiębiorców oraz osób planujących założyc działalność gospodarczą organizowanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór we wrześniu.

 • Prezentacja z 29.09.2016 r. ze spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego innowacji w biznesie dla przedsiębiorców i osób planujących założyć działalność gospodarczą (pobierz)

Jednocześnie informujemy, że wszystkie prezentacje oraz inne informacje przydatne dla wnioskodawców znajdują się w naszej zakładce: DLA BENEFICJENTA
Czytaj więcej
02.10.2016

29.09.2016 w Centrum Aktywności POGÓRZE w Podgórzynie odbyło się szkolenie zorganizowane przez LGD Partnerstwo Ducha Gór z zakresu innowacji w biznesie. Szkolenie było kierowane do przedsiębiorców i osób planujących założyć działalność gospodarczą.

Szkolenia odbywają się w ramach przygotowania przedsiębiorców oraz przyszłych przedsiębiorców do aplikowania o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


                                                                                                      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja pn. „Realizacja Planu Komunikacji”, mająca na celu: „Wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór do 2020(2023)”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Czytaj więcej
02.10.2016

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach Lokalnego Programu Stypendialnego Agrafka Agory zapraszamystudentów pochodzących z obszaru gmin: Podgórzyn, Karpacz, Piechowice, Mysłakowice, Szklarska Poręba, Kowary, Janowice Wielkie.

Wnioski można składać w biurze LGD: ul. Konstytucji 3 maja 25, 58-540 Karpacz, tel. 75 644 21 65 do dnia 10.10.2016 r.

REGULAMIN i WNIOSKI, SZCZEGÓŁY I SPONSORZY (wejdź)

Czytaj więcej
02.10.2016

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze szkoleń dla przedsiębiorców oraz osób planujących założyc działalność gospodarczą organizowanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór we wrześniu.

 • Prezentacje z 19.10.2016 r.spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu oraz decyzji środowiskowych dla przedsiębiorców i osób planujących założyć działalność gospodarczą:
 1. Adaptacja do zmian klimatu (pobierz)
 2. Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu (pobierz)
 3. Decyzje środowiskowe (pobierz)
Jednocześnie informujemy, że wszystkie prezentacje oraz inne informacje przydatne dla wnioskodawców znajdują się w naszej zakładce: DLA BENEFICJENTA                                                                                                      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja pn. „Realizacja Planu Komunikacji”, mająca na celu: „Wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór do 2020(2023)”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Czytaj więcej
30.09.2016

Zapraszamy na bezpłatne Spotkanie informacyjno-szkoleniowe kierowane do organizacji pozarządowych dotyczące inwestycji w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną  i kulturalną, innowacyjną opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dostępnych w konkursach ogłaszanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór.

DATA SPOTKANIA: 11.10.2016 r.

GODZINY SPOTKANIA: GODZ. 10.00-16.00 (poprawiona godzina!)

MIEJSCE SPOTKANIA: PODGÓRZYN, Centrum Aktywności POGÓRZE, ul. Żołnierska 13

Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prosimy o wcześniejsze potwierdzanie obecności drogą mailową – obowiązuje przesłanie ZGŁOSZENIA, na ZAŁĄCZONYM FORMULARZU na adres: sekretariat@duchgor.org.

FORMULARZ

 

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 10.10.2016 r., godz. 12.00!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Informujemy, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z przyjęciem na szkolenie. Decyduje kolejność zgłoszeń.

LGD Partnerstwo Ducha Gór prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do dnia 10.10.2016r., godz. 16.00

W przypadku niemożliwości pojawienia się na szkoleniu należy swoją nieobecność zgłosić do 10.10.2016 r., godz. 12.00

Czytaj więcej
28.09.2016

Szanowni Państwo!

Szanowni Członkowie LGD Partnerstwo Ducha Gór!

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, zgodnie z § 28, pkt. 8, podpkt. 3 Statutu, w dniu 12.10.2016, w godz. 14.00-17.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 29.

Porządek obrad:

 1. Skreślenia z listy członków/przyjęcie nowych członków.
 2. Konsultacje zmiany kryteriów – omówienie zmian.
 3. Zmiany dotyczące Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór, której częścią są lokalne kryteria
 4. Wybory uzupełniające do Rady LGD
 5. Uchwała dotycząca zwiększenia składek dla gmin za rok 2016 r. o wysokość wkładu na rzecz Lokalnego Programu Stypendialnego Agrafka Agory
 6. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Lokalnego Programu Stypendialnego Agrafka Agory
 7. Zmiana Składu zespołu ds. Samorządów
 8. Sprawy bieżące:nabór wniosków do Lokalnego Programu Stypendialnego Agrafka Agory
 • ASOS 2016 Gminne Rady Seniorów – stan realizacji projektu
 • planowany nabór wniosków na wsparcie w ramach podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej w ramach realizacji PROW 2014-2020
 • nabór wniosków przystąpienia do Karkonoskiej Marki Lokalnej i planowane posiedzenie kapituły Marki Lokalnej
 • podsumowanie Festiwalu Ducha Gór (wydarzenia w gminach, jarmark lokalny oraz kolacja)
 • uczestnictwo w Dożynkach Prezydenckich w Spale
 • współpraca z Karkonoskim Parkiem Narodowym przy realizacji projektu „Bądź EKO z KPN” (piknik oraz konferencja)
PROGRAM I ZAPROSZENIE (pobierz)

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia zapraszamy do składania wymaganych dokumentów do biura LGD Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu, przy ul. Konstytucji 3 maja 25, najpóźniej do dnia 5.10.2016 
Czytaj więcej
28.09.2016

Zapraszamy do konsultacji społecznych kryteriów oceny i wyboru operacji.

Proponowane zmiany mają charakter dookreslający niejasne sformułowania oraz uzuepełniajacy miejsca niedostaecznie wyjaśnione w pierwotnej wersji. Nie zostały wprowadzone żadne zmiany dotyczące punktacji oraz żadne zmiany znacząco wlywające na brzmienie kryteriów, mające wpływ na ostateczną ocenę. Wszystkie zmiany zostały wprowadzone z myślą o poprawie precyzyjności oceny wniosków.

Termin nadsyłania Kart Konsultacyjnych: 12. października 2016 r., godz. 10.00. Karty można przesłać na adres: sekretariat@duchgor.org lub złożyć osobiście w Biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu, przy ul. Konstytucji 3 maja 25.

KARTA KONSULTACYJNA

KRYTERIA OCENY WSTĘPNEJ - ze zmianami (pobierz)

KRYTERIA OCENY WSTĘPNEJ - tekst jednolity (pobierz)

KRYTERIA ZGODNOŚCI Z LSR I PROW 2014-2020 - przed zmianami (pobierz)

KRYTERIA ZGODNOŚCI Z LSR I PROW 2014-2020 - po zmianie rozporządzenia (pobierz)

KRYTERIA LOKALNE - ze zmianami (pobierz)

KRYTERIA LOKALNE - tekst jednolity (pobierz)


Czytaj więcej
26.09.2016

W dniu 23.09.2016 r. pracownicy LGD Partnerstwo Ducha Gór uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Dolnośląską Sieć Partnerstw LGD we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Dolnego Śląska dla pracowników dolnośląskich LGD oraz Urzędu Marszałkowskiego z zakresu tworzenia Biznes Planu. Szkolenie poprowadziła Marzena Cieślak z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


                                                                                                      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja pn. „Realizacja Planu Komunikacji”, mająca na celu: „Wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór do 2020(2023)”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Czytaj więcej
26.09.2016

24. września 2016 r. odbyło się szkolenie Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór, w ramach realizacji Planu Komunikacji. Tematem szkolenia była weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej. Szkolenie poprowadziła Pani Marzena Cieślak z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


                                                                                                      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja pn. „Realizacja Planu Komunikacji”, mająca na celu: „Wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór do 2020(2023)”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Czytaj więcej
21.09.2016

W dniu 20.09.2016 r. w Podgórzynie, w Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze”, odbyła sie konferencja "Seniorzy decydują! Gminne Rady Seniorów. Konferencja zainicjowała projekt, realizowany przez LGD Partnerstwo Ducha Gór ze środków Programu ASOS na rok 2016.
Więcej o projekcie (wejdź)

Program Konferencji:

1. Dobre przykłady Rad Seniorów w Polsce i na Dolnym Śląsku.
2. Seniorzy w strategiach i politykach publicznych.
3. Dyskusja panelowa: problemy seniorów na poziomie gmin i powiatu.

 

Czytaj więcej
20.09.2016

19. września 2016 r. odbyło się drugie z cyklu szkoleń dla przedsiębiorców w ramach realizacji Planu Komunikacji przez LGD Partnerstwo Ducha Gór. Tematem szkolenia było spełnienie lokalnych kryteriów dotyczących wprowadzania rozwiązań mających na celu ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

Szkolenia odbywają się w ramach przygotowania przedsiębiorców oraz przyszłych przedsiębiorców do aplikowania o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


                                                                                                      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja pn. „Realizacja Planu Komunikacji”, mająca na celu: „Wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór do 2020(2023)”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Czytaj więcej
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".