X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
10.02.2014

Wyniki naboru w ramach konkursu VI/2014 trwającego od 06.01.2014 – 24.01.2014 r.

W dniu 10.02.2014r. Rada stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór oceniła wnioski, które wpłynęły do biura LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach VI naboru wniosków 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" przeprowadzonego w dniach od 06.01.2014r. do 24.01.2014r. 

Lista rankingowa ocenianych operacji w ramach konkursu VI/2014 trwającego od 06.01.2014 – 24.01.2014 r. 

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Maciej Zawierucha, Tel. 756442165, e-mail: m.zawierucha@duchgor.org.

Informujemy również o możliwości odwołania się od wydanej decyzji do Rady do 18.02.2014r. Odwołanie dotyczy operacji niewybranych do dofinansowania. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy złożyć osobiście w biurze LGD. Szczegółowe informacje o sposobie odwołania się od tej decyzji można uzyskać w biurze LGD. Informacje o procedurze odwołania znajdują się również w pkt. 9 Lokalnej Strategii Rozwoju, która jest dostępna w biurze LGD lub na stronie www.duchgor.org.

Pobierz plik

Zapraszamy do korzystania z kolejnych możliwości pozyskiwania dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór.

Czytaj więcej
31.01.2014

W związku z uczestnictwem pracowników LGD Partnerstwo Ducha Gór w spotkaniu dotyczacym podsumowania realizacji PROW 2007-2013 biuro LGD w dniu 31.01.2014r. będzie nieczynne. Sakrbiec Ducha Gór pracuje zgodnie z planem.

Czytaj więcej
29.01.2014

W związku z zakończonym konkursem, w celu wyboru operacji złożonych do dofinansowania  informujemy, ze   zebranie Rady Oceny Wniosków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór odbędzie się w dniu  7 luty 2014r.  w biurze Lokalnej Grupy Działania przy ul. Konstytucji 3 Maja 25 w Karpaczu o godzinie 16.00. 

W ramamch konkursu wpłynęło 8 wniosków:

- 3 na operacje Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

- 4 na operacje Odnowa i rozwój wsi

- 1 na operacje Różnicowanie w kierunku dzialanosci nierolniczej

Czytaj więcej
24.01.2014

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór ogłosza nabór wniosków o dofinansowanie kunkurs nr VI/2013 w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach 3 operacji:

  • "Odnowa i rozwój wsi"
  • „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
  • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Treść ogłoszenia do pobrania:

pobierz

Czytaj więcej
19.01.2014
Czytaj więcej
16.01.2014

Czytaj więcej
15.01.2014

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór w dniu 15 stycznia 2014r. zaprasza członków na Noworoczne Walne Zebranie, które odbędzie się w Młodzieżowym Schronisku Turystycznym w Staniszowie od

godziny 16.00.

Czytaj więcej
15.01.2014

Informujemy, że szkolenie wramach działań Różnicowanie  w kierunku działalności  nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w dniu 20.01.2014 zostają odwołane. 

Zainteresowanych doradztwem zapraszamy na indywidualne, bezpłatne konsultacje w biurze LGD.

Zapisy na doradztwo pod numerem telefonu 75 644 21 65 

Czytaj więcej
15.01.2014

25 stycznia o godz. 17.00 w Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie
odbędzie się wernisaż wystawy rzeźb Joanny Bruździńskiej

Czytaj więcej
13.01.2014

Dnia 13.01.2014 o godz.17.00 w Galerii Promocje ODK Jelenia Góra odbędzie się wernisaż wystawy "Fascynacje" Krzysztofy Kaczorowskiej i Barbary Sokołowskiej. Wystawa czynna od 04.02.2014. Plakat w załczniku

Czytaj więcej
11.01.2014
Czytaj więcej
03.01.2014

LGD Partnerstwo Ducha Gór podjęło sie utworzenia sieci górskich szlaków konnych na obszarze Rudaw Janowickich i ich okolic, we współpracy z autorką projektu szlaku Natalią Poniatowską - Wasiak, pod nazwa Rudawski Szlak Konny. Projekt został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Więcej informacji w załączniku

         

Czytaj więcej
02.01.2014

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór w dniu 15 stycznia 2014r. zaprasza członków na Walne zebranie, które odbędzie się w Młodzieżowym Schronisku Turystycznym w Staniszowie od godziny 16.00. Zaproszenie i porzadek obrad -pobierz-

 

Czytaj więcej
02.01.2014

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszonym konkursem w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś 4-LEADER,    LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSWO DUCHA GÓR zaprasza na bezpłatne szkolenie w ramach działań   Różnicowanie  w kierunku działalności  nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w dniach 13 i 20.01.2014r. od godziny 14 do 19.00 w biurze Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz.

 

Uczestnictwo należy zgłosić za pośrednictwem telefonu, faxu lub e-maila maksymalnie na dwa dni przed terminem szkolenia w biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz;  sekretariat@duchgor.org, tel./fax.  75 644 21 65, kom. 516574988, www.duchgor.org.

Jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne oraz organizacje pożytku publicznego planujące złożenie wniosku w ramach operacji Odnowa i rozwój wsi   zapraszamy na konsultacje indywidualne w biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór w godzinach 8.00- 16.00. Termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie lub mailowo (dane j.w.).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania  Partnerstwo Ducha Gór.

Czytaj więcej
02.01.2014

28 grudnia 2013 roku na deptaku w centrum Karpacza odbył się Polsko- Czeski Jarmark Noworoczny podczas, którego producenci Skarbca Ducha Gór mieli okazję zaprezentować swoje produkty turystom i mieszkańcom miasta.

Dziękujemy wszystkim, którzy docenili kunszt , oryginalność i piękno lokalnych produktów

      

Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".