X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
16.03.2015

W dniu 12 marca 2015 r. odbyło się w Wrocławiu spotkanie dla Przedstawicieli Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD na temat możliwości aplikowania o wsparcie ze środków unijnych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu. Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Ducha Gór  reprezentowała Prezes Zarządu Dorota Goetz, z gmin partnerskich na spotkaniu byli obecni: Miłosz Kamiński (gm. Janowice Wielkie), Ewa Szturo (gm. Podgórzyn), Kamila Cyganek (gm. Karpacz), Grzegorz Truchanowicz (gm. Mysłakowice), Piotr Amorski (gm. Mysłakowice), Magdalena Chmielińska-Rozenek (gm. Mysłakowice), Patrycja Gaździcka (gm. Mysłakowice) oraz Mirosław Pęczek (gm. Mysłakowice).

Podczas spotkania zostały omówione możliwości dofinansowania projektów Lokalnych Grup Działania, w tym również w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Poniżej znajdują się linki do stron zawierających prezentacje omawiane na spotkaniu:

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Możliwość aplikowania o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 przez Lokalne Grupy Działania

Czytaj więcej
03.03.2015

Poniżej zamieszczamy poprawny Harmonogram szkolenia „Edukacja regionalna w Krainie Ducha Gór- zasoby endogenne i naturalne, historyczne, ludzkie. Edukacja w zakresie istniejących produktów, rzemiosła, potraw: tradycyjnych, lokalnych, opartych na tradycjach oraz pokazanie konieczności poszukiwania i odkrywania kolejnych. Budowanie poczucia tożsamości i więzi z regionem u dzieci i młodzieży, również dorosłych mieszkańców naszego obszaru”.

Za utrudnienia i wprowadzenie w bład przepraszamy.

LGD Partnerstwo Ducha Gór

 

Czytaj więcej
28.02.2015

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Faktor”, Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór zapraszają na seminarium „Ekomuzea i Otwarte Pracownie  jako element turystyki kulturowej regionu, edukacji regionalnej i tożsamości regionu”, które odbędzie się w dniu 09.03.2015 r. w Karpaczu, w Ośrodku „U Musa”, ul.Parkowa1, godz. 11.00.

 

Czytaj więcej
28.02.2015

W dniu 2. marca 2015 Biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór będzie nieczynne, z powodu wyjazdu pracowników biura na posiedzenie zarządu Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD. Za utrudnienia przepraszamy.

LGD Partnerstwo Ducha Gór

Czytaj więcej
28.02.2015

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Faktor”, Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór zapraszają na  szkolenie dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców „Edukacja regionalna w Krainie Ducha Gór- zasoby endogenne i naturalne, historyczne, ludzkie. Edukacja w zakresie istniejących produktów,  rzemiosła, potraw: tradycyjnych, lokalnych, opartych na tradycjach oraz pokazanie konieczności poszukiwania i odkrywania kolejnych. Budowanie poczucia tożsamości i więzi z regionem u dzieci i młodzieży, również dorosłych mieszkańców naszego obszaru”, które odbędzie się w dniu 11.03.2015 r. w Karpaczu, w Ośrodku „U Musa”, ul.Parkowa1, godz. 15.00.

 

Czytaj więcej
19.02.2015

Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na działania w swojej społeczności, pasje i doświadczenia, którymi chcesz się podzielić?

Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję?

Zgłoś pomysł na projekt społeczny. Dopracuj go przy wsparciu ekspertów i zdobądź dotację.

KARTA ZGŁOSZENIA (pobierz)

REGULAMIN KONKURSU (pobierz)

Strona www KONKURSU

Czytaj więcej
19.02.2015

W imieniu Prezydenta Miasta Jelenia Góra oraz Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP) serdecznie zapraszamy do udziału w VII Dolnośląskim Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych.

Termin: 05 marca 2015r. (czwartek)

Miejsce: Jelenia Góra, ul. Bankowa 27 (Książnica Karkonoska)

Godziny09.00-15.00

KARTA ZGŁOSZENIA (pobierz)

Czytaj więcej
19.02.2015

W imieniu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję makroregionalną pt.: „Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju”, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2015 r. w Hotelu Mercure Wrocław Centrum, Pl. Dominikański 1.

Zaproszenie na konferencję (pobierz)

Ramowy Program Konferencji (pobierz)

List Uwierzytelniający od Ministra (pobierz)

Synteza koncepcji rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (pobierz)

Czytaj więcej
09.02.2015

Szanowni Państwo!

 

Bardzo dziękuję za poparcie mojej kandydatury zgłoszonej przez Dolnośląską Sieć LGD w głosowaniu do Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (KM RPO 2014-2020) w obszarze federacja NGO.

Nie wiemy jaki będzie skutek tego głosowania, ale niezależnie od tego - każdy głos w tej sprawie jest niezwykle ważny, ponieważ wyraża Państwa aktywność i zaangażowanie.

Szczególne podziękowania kieruję do Lokalnych Grup Działania, które wniosły największe starania w dotarciu do Państwa organizacji: LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, LGD Partnerstwo Izerskie, LGD Kłodzka Wstęga Sudetów, LGD Wrzosowa Kraina, LGD Kwiat Lnu, LGD Partnerstwo Kaczawskie, LGD Szlakiem Granitu, LGD Partnerstwo Ducha Gór, LGD Gromnik, LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich, LGD Qwsi, LGD Partnerstwo Sowiogórskie, LGD Ślężanie, LGD Partnerstwo dla Doliny Baryczy, LGD Ujście Baryczy, LGD Dobra Widawa, zbierając  w terenie największą liczbę poparcia.

Bez zaangażowania poszczególnych LGD nie byłoby możliwe zebranie tych poparć od lokalnych organizacji pozarządowych, a wspólne działania mogą przynieść pożytek nam wszystkim.

z poważaniem

Dorota Goetz

Prezes Zarządu Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD

(Pobierz)

 

 

Czytaj więcej
29.01.2015

Rozpoczęło się głosowanie na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (KM RPO WD – Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego).

Prezes Zarządu LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD jest kandydatką zgłoszoną ponownie z Dolnośląskiej Sieci LGD (podobnie jak to było do Dolnośląskiej Rady Pożytku Publicznego).

Udało się nam dojść do porozumienia z niektórymi kandydatami, którzy są bardzo dobrymi ekspertami. Tu link do kandydatów: http://www.pozytek.gov.pl/Regionalny,Program,Operacyjny,Wojewodztwa,Dolnoslaskiego,3645.html – trzeba zjechać niżej w aktualnościach – tam jest tabela kandydatów, gdzie można przeczytać szczegóły dotyczące tych osób (trzeba kliknąć na daną osobę).

Tutaj podawane są pary czyli głosujemy od razu na parę – kandydata i zastępcę:

·         Goetz Dorota/ Antoniewicz Paweł – OBSZAR: Federacja organizacji pozarządowych

·         Kołodziej Mariusz/ Matijczak Katarzyna- OBSZAR: Promowanie włączenia społecznego, równości szans i niedyskryminacji, reprezentującego organizację działającą na rzecz osób niepełnosprawnych

·         Jankowski Mirosław/ Sitarz-Plezia Magdalena OBSZAR: Promowanie równości szans płci reprezentowanego przez organizację działającą na rzecz równouprawnienia kobiet

Aby mieć lepsze możliwości wpływania na strategię wdrażania RPO WD 2014-2020 powinniśmy zadbać o naszych kandydatów do KM RPO WD. Sukces na polu Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (DRDPP) – ilość zebranych głosów to bardzo duży sukces, ale teraz potrzebujemy zdecydowanie większej pomocy.

Zbieramy poparcia na proponowaną przez nas listę kandydatów (3 kandydatów jakich rekomendujemy)

(KARTA)

POPIERAMY WSZYSTKICH KANDYDATÓW ŁĄCZNIE, BO ONI ZBIERAJĄ RÓWNIEŻ POPARCIA DLA NAS POD WSPÓLNĄ LISTĄ.

JAK GŁOSUJEMY-LOGISTYKA:

1) Trzeba wypełnić kartę: dane organizacji,

2) Podpisy zgodnie z KRS (inaczej nie będą ważne),

3) Podpis CZYTELNY (jeśli nie ma pieczątki imiennej), jeśli jest pieczątka imienna – może być nieczytelny

4) SKAN podpisany zgodnie z ww. regułami – na adres: dorota.g@vp.pl do 02.02.2015

5) My sprawdzamy zgodność podpisów z KRS, prawidłowość wypełnienia itp.... (ten sposób pozwolił nam już na zebranie dużej ilości głosów do DRDPP)

6) Jak coś jest nie tak możemy dzwonić, pisać do Was i poprawiać.

 

7) Zbiorczo wysyłamy do ministerstwa  - WIEMY WTEDY ILE POPARĆ ZEBRALIŚMY I WIEMY ŻE SĄ PRAWIDŁOWE.

Czytaj więcej
27.01.2015

Ogłoszono wyniki głosowania na kandydatów organizacji pozarządowych zgłoszonych do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Z ramienia Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD została zgłoszona Dorota Goetz, Prezes Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD oraz Prezes LGD Parnerstwo Ducha Gór. Informujemy z radością, że dzięki zaangażowaniu Dolnośląskich LGD oraz ich organizacji członkowskich nasza kandydatka dostała największą ilość głosów na Dolnym Śląsku w głosowaniu do Dolnośląskiej Rady Działania Pożytku Publicznego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych, promocji wolontariatu oraz rozwoju społeczności lokalnej, działania na rzecz praw obywatelskich.

Jeszcze raz gratulujemy Pani Dorocie Goetz oraz całej Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD.

Wyniki głosowania do Dolnośląskiej Rady Działania Pożytku Publicznego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych, promocji wolontariatu oraz rozwoju społeczności lokalnej, działania na rzecz praw obywatelskich

Czytaj więcej
21.01.2015

W dniu 20 stycznia 2015 roku odbyło się Powiatowe Spotkanie Noworoczne poświęcone podsumowaniu minionego roku oraz przedstawieniu planów na rok 2015. Wśród osób zaproszonych byli m.in. burmistrzowie i wójtowie gmin partnerskich należących do LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz Pani Prezes LGD Partnerstwo Ducha Gór - Dorota Goetz.

W wystąpieniu pani Anny Konieczyńskiej - Starosty Jeleniogórskiego znalazły się podziękowania dla zgromadzonych gości - przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń oraz  firm za trud pracy i zaangażowanie w rozwój regionu jeleniogórskiego. Ważnym elementem Spotkania było podpisanie przez Wójtów i Burmistrzów gmin powiatu jeleniogórskiego oraz Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Porozumienia dotyczącego wspólnych działań na rzecz promocji turystyki.

Czytaj więcej
19.01.2015

Federacja Przedsiębiorstw Społecznych i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA mają zaszczyt zaprosić na bezpłatne spotkanie prezentujące pozadotacyjne instrumenty finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej.

Czytaj więcej
19.01.2015

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza członków Rad Działalności Pożytku Publicznego, Rad Seniorów, Rad Młodzieżowych, Rad Gminy, Rad Zatrudnienia oraz wszystkie osoby zasiadające w jakiejkolwiek innej radzie lub zespole o charakterze konsultacyjno-doradczym na dwudniowe bezpłatne szkolenie.

Czytaj więcej
15.01.2015

W dniu 14.01.2015 r. w Podgórzynie odbyło się spotkanie spotkanie wójtów i burmistrzów gmin partnerstwa dotyczące nowego okresu programowania oraz poszerzenia LGD o nowe gminy partnerskie. W spotkaniu brali udział przedstawiciele władz gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór czyli Karpacza, Podgórzyna, Janowic Wielkich i Mysłakowic oraz gmin planujących dołączyć do Partnerstwa - Kowar, Szklarskiej Poręby oraz Piechowic.

Podczas spotkania Prezes LGD Dorota Goetz zaprezentowała zebranym dotychczasowe dokonania Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz przekazała informacje dotyczące nowej perspektywy programowej.

 

Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".