X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
01.10.2015

Zapraszamy Państwa na pierwsze spotkanie (z zaplanowanych 3 spotkań) Grupy Roboczej ds. Określenia celów i wskaźników oraz opracowania planu działania, które odbędzie się: 8. października 2015 roku, w godz. 14.00 - 18.00, w Centrum MAK w Jeleniej Górze, przy ul. Bankowej 15 (dawny Klub Nauczyciela).

 

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór postanowiliśmy powołać Grupę Roboczą, która będzie pracowała nad uporządkowaniem i usystematyzowaniem dotychczasowych efektów wypracowanych na spotkaniach. Przedmiotem pracy będą także nadesłane fiszki projektowe.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem LGD Partnerstwo Ducha Gór. Mailowo: sekretariat@duchgor.org oraz telefonicznie: 756 442 165

 

Z poważaniem

LGD Partnerstwo Ducha Gór

 


                                                                                                            

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Czytaj więcej
28.09.2015

 

Zapraszamy Państwa na pierwsze spotkanie (z zaplanowanych 3 spotkań) Grupy Roboczej ds. Zasad monitorowania i ewaluacji, które odbędzie się: 6. października 2015 roku, w godz. 14.00 - 18.00, w Piechowickim Ośrodku Kultury (POK) w Piechowicach, przy ul. Żymierskiego 53.

 

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór postanowiliśmy powołać Grupę Roboczą, która będzie pracowała nad uporządkowaniem i usystematyzowaniem dotychczasowych efektów wypracowanych na spotkaniach. Przedmiotem pracy będą także nadesłane fiszki projektowe.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem LGD Partnerstwo Ducha Gór. Mailowo: sekretariat@duchgor.org oraz telefonicznie: 756 442 165

 

Z poważaniem

LGD Partnerstwo Ducha Gór

Czytaj więcej
24.09.2015

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem Informacyjnym dotyczącym Dobrych Praktyk na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór w latach 2007-2013.

Biuletyn w wersji elektronicznej znajdziecie Pańswto na naszej stronie.

Biuletyn w wersiji papierowej mozna odebrać w naszej siedzibie w Karpaczu.

Zapraszamy.

LGD Partnerstwo Ducha Gór

Czytaj więcej
24.09.2015

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałm zdjęciowym ze spotkań, organizowanych podczas Konsultacji Społecznych dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Zdjęcia z poszczególnych spotkań zamieszczane są w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE - LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU  - w zakladkach dotyczących poszczególnych spotkań

Wywiady grupowe (fokusowe)

Spotkania w gminach

Więcej zdjęć znajdą Państwo na naszym profilu na facebooku

 


                                                                                                               

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Czytaj więcej
24.09.2015

22. września 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach odbyła się Konferencja dotycząca Nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 dla obszrau LGD Partnerswto Ducha Gór. Konferencję otworzył nasz gospodarz - Wójt Mysłakowic Pan Michał Orman.

Podczas spotkania udało nam się podsumować mijający okres programowania 2007-2013, co było okazją do prezentacji Dobrych Praktyk - czyli wybranych realizacji projektów z poprzedniej perspektywy programowej. Zaprezentowały się nasze partnerskie Gminy oraz przedsiębiorcy i mieszkańcy z obszaru LGD - opowiadaąc o swoich realizacjach, zachęcając tym samym nowe osoby do wnioskowania o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podsumowanie poprzedniego okresu stało się także idealną okazją, aby podziękować ustępującym, ze względu na koniec kadencji, członkom Zarządu LGD, członkom Rady oceniającej wnioski oraz poprzednim wójtom i burmistrzom partnerskich gmin. Prezes Zarządu LGD Partnerstwo Ducha Gór Dorota Goetz wraz wójtem Mysłakowic Michalem Ormanem wręczyli wszystkim obecnym oficjalne listy z podziękowaniem za udaną współpracę we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2007-2013.

W drugiej części spotkania Prezes LGD Dorota Goetz przedstawiła podstawowe założenia PROW na lata 2014-2020, przede wszystkim skupijąc się na możliwościach jakie daje program LEADER, czyli o co można będzie wnioskować za pośrenictwem Lokalnej Grupy Działania.

Na zakończenie odbyła się jeszcze konsultacja dotychczasowych efektów wypracowanych podczas spotkań z mieszkańcami naszego regionu oraz przedstawicielami wszystkich branż i sektorów, którzy pracują nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Konsultacje miały formę World Cafe.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Wszytkim za obecność na Konferencji.

LGD Partnerstwo Ducha Gór

 

Więcej zdjęć znajdziecie Państwo na naszej stronie oraz na naszym facebooku

 


                                                                                                             

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Czytaj więcej
24.09.2015

FISZKA PROJEKTOWA (DO POBRANIA)

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wypełnienia fiszki projektowej - pomoże to nam w stworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju. Jest to także szansa na zgłoszenie własnych projektów do Lokalnej Strategii Rozwoju dla Obszaru LGD Partnerswto Ducha Gór na lata 2014-2020.

Jednoczesnie zaznaczamy, że jest to zgłoszenie zamiarów i pomysłów, nie możemy w pełni zagwarantować, że wszystkie zgłoszone projekty znajda sie w Lokalnej Strategii Rozwoju - decyduje o tym przede wszystkim specyfika programu oraz wysokość środków jaką będziemy ostatecznie dysponować - nadesłane fiszki projektowe wraz z resztą materiałów wypracowanych podczas wszystkich spotkań konsultacyjnyc beda przedmiotem pracy Grupy Roboczej oraz Grup Branżowych.


Wypełnione fiszki projektowe nalezy przesłać na adres: sekretariat@duchgor.org

lub przynieść osobiście do naszego biura w Karpaczu:

ul. Konstytucji 3 maja 25, 58-540 Karpacz


Fiszki można dostarczać do: 16. października 2015 r.


Zapraszamy do wypełniania fiszek.
Serdecznie pozdrawiamy
LGD Partnerstwo Ducha Gór


                                                                                                              

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Czytaj więcej
21.09.2015

 

Zapraszamy Państwa na pierwsze spotkanie (z zaplanowanych 3 spotkań) Grupy Roboczej ds. Diagnozy i analizy SWOT, które odbędzie się: 1. października 2015 roku, w godz. 14.00 - 18.00, w Centrum MAK w Jeleniej Górze, przy ul. Bankowej 15 (dawny Klub Nauczyciela).

 

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór postanowiliśmy powołać Grupę Roboczą, która będzie pracowała nad uporządkowaniem i usystematyzowaniem dotychczasowych efektów wypracowanych na spotkaniach. Przedmiotem pracy będą także nadesłane fiszki projektowe.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem LGD Partnerstwo Ducha Gór. Mailowo: sekretariat@duchgor.org oraz telefonicznie: 756 442 165

 

Z poważaniem

LGD Partnerstwo Ducha Gór

 


 

                                                                                                              

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Czytaj więcej
21.09.2015

ZAPRASZAMY DO GRUP ROBOCZYCH!

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór postanowiliśmy powołać Grupy Robocze, które będą pracowały nad uporządkowaniem i usystematyzowaniem dotychczasowych efektów wypracowanych na spotkaniach grup fokusowych oraz warsztatów w gminach.

TERMNINY SPOTKAŃ I ZAKRES TEMATYCZNY GRUP ROBOCZYCH

 


                                                                                                                

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

 

Czytaj więcej
21.09.2015

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór na lata 2014-2020, serdecznie zapraszamy na Konferencję dotyczącą:

  • założeń rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: m.in. do czego potrzebna jest Lokalna Strategia Rozwoju i czym jest lokalne rozwiązywanie problemów przez społeczność,
  • dobrych praktyk - prezentacja projektów realizowanych w poprzedniej perspektywie 2007-2013
  • założeń Programu LEADER w PROW 2014-2020
  • identyfikacji problemów i potrzeb w grupach branżowych i sektorowych - World cafe
  • Zgłaszania pomysłów na rozwiązanie problemów - debata Open-space.

TERMIN: 22.09.2015, godz. 14.00-19.00

MIEJSCE: Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 29, Mysłakowice

Program konferencji (pobierz)

Czytaj więcej
14.09.2015

Szanowni Państwo,

LGD Partnerstwo Ducha Gór  prowadzi nadal prace nad dokumentem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

W ankiecie prosimy o ocenę zaprezentowanych celów i przedsięwzięć w zakresie spełniania przez Cele i Przedsięwzięcia potrzeb Beneficjentów i Obszaru.

ANKIETA DOTYCZĄCA CELÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ

Cele i przedsięwzięcia LSR są odpowiedzią na diagnozę obszaru opierającą się na konsultacjach społecznych, doświadczeniach LGD i danych statystycznych oraz wynikającej z tej oceny analizy SWOT. Lokalna Strategia Rozwoju będzie realizować trzy cele ogólne, do których przypisano cele szczegółowe, z których każdy obejmuje kilka przedsięwzięć.

Prosimy o przypisanie ocen od 1 do 5 dla przedstawionych celów i przedsięwzięć z zachowaniem zasady 5 – potrzeby Beneficjentów i Obszaru spełnione w wysokim stopniu,  1 – nie spełnia potrzeb Beneficjentów i Obszaru.

W praktyce oznacza to, jak dużo punktów przypiszemy danym celom i przedsięwzięciom zadecyduje o jak ważne są te cele oraz ile środków finansowych zostanie na nie przeznaczonych.

 

Wypełniony formularz prosimy dostarczyć w wersji papierowej do biura LGD: ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz. Najpóźniej do dnia 8.10.2015 r.


                                                                                                           

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Czytaj więcej
10.09.2015

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” w imieniu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności teoretycznych oraz praktycznych planowania przychodów i wydatków w organizacji, oceny konkurencyjności swojej oferty na rynku w ujęciu biznesowym, analizę własnych zasobów (rzeczowych i osobowych) w tworzeniu ofert usług i produktów organizacji skierowanych do konkretnych klientów.

 

Szkolenia skierowane są do organizacji, które zainteresowane są prowadzeniem dochodowej działalności i  organizowane są w ramach projektu „PRZEDSIĘBIORCZE I NIEZALEŻNE  NGO”.

Ich celem jest wzmocnienie i profesjonalizacja 80-ciu polskich organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia odpłatnej i/lub gospodarczej działalności oraz zmiana sposobu zarządzania.

Cykl składa się z jednego szkolenia dwudniowego i jednego szkolenia jednodniowego w których biorą udział po dwie osoby z organizacji.

 

Szkolenia  prowadzone będą jednocześnie przed dwóch trenerów, tak aby umożliwić jak najlepsze dotarcie do członków poszczególnych organizacji, pracę warsztatową i indywidualną.

 

Termin szkolenia 2-dniowego:  18-19.09.2015

Miejsca szkolenia: Hotel Chata Karczewiska w miejscowości Karczewiska na trasie Legnica -Lubin

 

Termin szkolenia 1-dniowego: 2.10.2015

Miejsca szkolenia 1 – dniowego: j.w

 

Pomiędzy 2-dniowym a 1-dniowym szkoleniem dla każdej organizacji pozarządowej przeprowadzone zostanie doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanów dla działalności odpłatnej i/lub gospodarczej w organizacjach pozarządowych.

 

Formularz zgłoszeniowy.

Rekrutacja trwa do 15 września 2015 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Szczegóły dotyczące programu i projektu na stronie: www.zielonaakcja.pl/aktualności  oraz http://www.faow.org.pl/index.php/pl/projekty/projekty-trwajace/przedsiebiorcze-i-niezalezne-ngo

Zgłoszenia należy przesyłać do Paweł Antonowicz  antonowicz@zielonaakcja.pl  tel 76 86 294 30

Osobą do kontaktu w subregionie dolnośląskim jest Irena Krukowska-Szopa, tel 600 276 829,  krukowska@zielonaakcja.pl

 

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”

Al. Orła Białego 2,

Legnica 59-220

Czytaj więcej
10.09.2015

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję "Rok po VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych".

Konferencja odbędzie się 15-16 października br. w Warszawie.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy wypełnić formularz on-line w terminie do 27 września!

Jest to formularz dodatkowy dla osób niezgłoszonych wcześniej z Regionalnych Paneli Ekspertów.

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Czytaj więcej
08.09.2015

Zapraszamy na spotkanie warsztatowe z mieszkańcami regionu, które odbędzie się w Mysłakowicach


Gminny Ośrodek Kultury

ul. Daszyńskiego 29, Mysłakowice
g.15.00-18.00
14.09.2015 r.


Warsztaty będą dotyczyć przede wszystkim potrzeb, problemów lokalnych, słabe i mocne strony, rozwiązania, jakie grupy powinniśmy objąć wsparciem, pomysły na realizację projektów, w tym projektów grantowych oraz Opracowania zasad wyboru operacji i kryteriów wyboru.
Zostaną zaprezentowane wyniki prac z grupami sektorowymi oraz będzie można wypracować własne pomysły, uwagi itd...

Czytaj więcej
08.09.2015

Zapraszamy na spotkanie warsztatowe z mieszkańcami regionu, które odbędzie się w Piechowicach


Piechowicki Ośrodek Kultury,

ul. Żymierskiego 53, Piechowice
g.15.00-18.00
11.09.2015 r.


Warsztaty będą dotyczyć przede wszystkim potrzeb, problemów lokalnych, słabe i mocne strony, rozwiązania, jakie grupy powinniśmy objąć wsparciem, pomysły na realizację projektów, w tym projektów grantowych oraz Określenia celów i wskaźników oraz opracowania planu działania.
Zostaną zaprezentowane wyniki prac z grupami sektorowymi oraz będzie można wypracować własne pomysły, uwagi itd...

Czytaj więcej
08.09.2015

Zapraszamy na spotkanie warsztatowe z mieszkańcami regionu, które odbędzie się w Podgórzynie


Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie

ul. Żołnierska 13, Podgórzyn
g.15.00-18.00
10.09.2015 r.


Warsztaty będą dotyczyć przede wszystkim potrzeb, problemów lokalnych, słabe i mocne strony, rozwiązania, jakie grupy powinniśmy objąć wsparciem, pomysły na realizację projektów, w tym projektów grantowych oraz Diagnozy i analizy SWOT.
Zostaną zaprezentowane wyniki prac z grupami sektorowymi oraz będzie można wypracować własne pomysły, uwagi itd...

Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".