X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
23.10.2015

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji inaugurującej rozpoczęcie przez Samorząd Województwa Dolnoślaskiego wdrazania działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konferencja odbędzie się 30 paździenika 2015 r. na godzinę 10.00, we Wrocławiu, w Hotelu Scandic, przy ul. Piłsudskiego 49-57.

Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 9.30.

Swoje uczestnictwo należy potwierdzić do 26.10.2015 r, na formularzu załączonym do zaproszenia:

  • mailem: prow@dolnyslask.pl lub
  • faksem: 71 776 94 00

Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy (pobierz)

Czytaj więcej
23.10.2015

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami, które zostały przedstawione na spotkaniach branzowych:

  • 20.10.2015 SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI (PDF)
  • 22.10.2015 SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI (PDF)

Prezentacje oraz zdjęcia sa także dostępne na naszej stronie w zakładce SPOTKANIA BRANŻOWE.

 


                                                                                                               

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Czytaj więcej
21.10.2015

Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowym X Kongresie Obywatelskim, który odbędzie się 7 listopada 2015 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej (Pl. Politechniki 1) w godz. 11:00‑17:45, pod hasłem „Polska jutra. Możemy być lepsi!”.

Rejestracja uczestników.

Zaproszenie oraz program.

Wstęp wolny! Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Czytaj więcej
19.10.2015

Zapraszamy do zapoznania się z Rozporządzeniem z dnia. 9. października 2015 dotyczące: Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność.

(pobierz)

 

Z poważaniem LGD Partnerstwo Ducha Gór


                                                                                                               

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Czytaj więcej
19.10.2015

15.10.2015 r. mieliśmy przyjemność i zaszczyt gościć na XI Dolnośląskim Forum Kobiet w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Podczas konferencji nasza przedstawicielka wygłosiła krótki wykład na temat niskoprzetworzonej żywności oraz o Karkonoskiej Marce Lokalnej "Skarby Ducha Gór" i naszym sklepie "Skarbiec Ducha Gór", czyli o mechanizmach stosowanych na naszym terenie, majacych na celu usprawnienie dystrybucji i wspracie produkcji produktów lokalnych z obszaru Krainy Ducha Gór.

Czytaj więcej
19.10.2015

Zapraszamy do zapoznania się z efektami pracy oraz galerią zdjęć z kolejnych spotkań konsultacyjnych odbywających się w ramach prac nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020:

 


                                                                                                             

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Czytaj więcej
16.10.2015

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie branżowe dla PRODUCENTÓW PRODUKTÓW LOKALNYCH, w ramach pracy nad Lokalną Strategią Rozwoju:

27. października 2015, godz. 16.00-18.00

Centrum MAK w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 15 (dawny Klub Nauczyciela)

PROGRAM SPOTKANIA:

  1. PROW 2014-2020 dla producentów produktów lokalnych: zasady wsparcia, kto jest uprawniony do pomocy, kwoty, stawki itd..(skrótowo dla tych, którzy nie byli na konferencji w czerwcu oraz 22.09.15).
  2. Konsultacja zapisów nt. problemów, celów, przedsięwzięć, wskaźników dot. producentów produktów lokalnych w Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 – stan obecny, co wynika z prac i konsultacji nad LSR, opinie i konsultacja na spotkaniu. Zapisanie wniosków z dyskusji.

Serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH  spotkaniami w grupie branżowej. Prosimy również o upowszechnienie tej informacji wśród osób, które Państwa zdaniem będą mogły wnieść znaczący wkład do opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór na lata 2014-2020.

Czytaj więcej
16.10.2015

Informujemy, że został wydłużony termin skladania fiszek projektowych do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Termin składania fiszek: 30. października 2015

Fiszka projektowa znajduje się na naszej stronie. (WEJDŹ)

Z poważaniem

LGD Partnerstwo Ducha Gór

 


                                                                                                           

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

 

Czytaj więcej
13.10.2015

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie dla ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, w ramach pracy nad Lokalną Strategią Rozwoju:

22. października 2015, godz. 16.00-18.00

Centrum MAK w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 15 (dawny Klub Nauczyciela)

PROGRAM SPOTKANIA:

 

  1. PROW 2014-2020 dla organizacji pozarządowych: zasady wsparcia, kto jest uprawniony do pomocy, kwoty, stawki itd..(skrótowo dla tych, którzy nie byli na konferencji w czerwcu oraz 22.09.15).
  2. Konsultacja zapisów nt. problemów, celów, przedsięwzięć, wskaźników dot. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 – stan obecny, co wynika z prac i konsultacji nad LSR, opinie i konsultacja na spotkaniu. Zapisanie wniosków z dyskusji.

 

Serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH  spotkaniami w grupie branżowej. Prosimy również o upowszechnienie tej informacji wśród osób, które Państwa zdaniem będą mogły wnieść znaczący wkład do opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór na lata 2014-2020. Im większa liczba przedstawicieli wymienionej branży pojawi się na spotkaniu tym większe mamy szanse na zbadanie potrzeb grupy branżowej pod kątem tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Czytaj więcej
13.10.2015

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie branżowe dla PRZEDSIĘBIORCÓW, w ramach pracy nad Lokalną Strategią Rozwoju:

20. października 2015, godz. 16.00-18.00

Centrum MAK w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 15 (dawny Klub Nauczyciela)

PROGRAM SPOTKANIA:

 

  1. PROW 2014-2020 dla przedsiębiorców: zasady wsparcia, kto jest uprawniony do pomocy, kwoty, stawki itd..(skrótowo dla tych, którzy nie byli na konferencji w czerwcu oraz 22.09.15).
  2. Konsultacja zapisów nt. problemów, celów, przedsięwzięć, wskaźników dot. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 – stan obecny, co wynika z prac i konsultacji nad LSR, opinie i konsultacja na spotkaniu. Zapisanie wniosków z dyskusji.

 

Serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH  spotkaniami w grupie branżowej. Prosimy również o upowszechnienie tej informacji wśród osób, które Państwa zdaniem będą mogły wnieść znaczący wkład do opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór na lata 2014-2020. Im większa liczba przedstawicieli wymienionej branży pojawi się na spotkaniu tym większe mamy szanse na zbadanie potrzeb grupy branżowej pod kątem tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Czytaj więcej
12.10.2015

 

Zapraszamy Państwa na pierwsze spotkanie (z zaplanowanych 3 spotkań) Grupy Roboczej ds. wyboru operacji i kryteriów wyboru, które odbędzie się: 19. października 2015 roku, w godz. 14.00 - 18.00, w Centrum Pogórze w Podgórzynie, przy ul. Żołnierskiej 13.

 

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór postanowiliśmy powołać Grupę Roboczą, która będzie pracowała nad uporządkowaniem i usystematyzowaniem dotychczasowych efektów wypracowanych na spotkaniach. Przedmiotem pracy będą także nadesłane fiszki projektowe.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem LGD Partnerstwo Ducha Gór. Mailowo: sekretariat@duchgor.org oraz telefonicznie: 756 442 165

 

Z poważaniem

LGD Partnerstwo Ducha Gór


                                                                                                             

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Czytaj więcej
07.10.2015

Zapraszamy do zapoznania się z efefktami pracy oraz galerią zdjęć z pierwszego spotkania Grupy Roboczej, które odbyło sie w Centrum MAK w Jeleniej Górze. Grupa robocza pracowała nad uporządkowaniem dotychczas zgłoszonych problemów w drzewa problemów.

GRUPA ROBOCZA

 


                                                                                                             

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze” 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

 

Czytaj więcej
06.10.2015

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami dotyczącymi nowego okresu PROW 2014-2020, a w szczególności inicjatywy LEADER 2014-2020, które zostaly udostępnione przez Ministerstwo Rolnictwa podczas konferencji dla Lokalnych Grup Działania, która odbyła się w Koszęcinie 30. września 2015 roku.

Prezentacje dostępne są na naszej stronie w zakładce: Materiały ze szkoleń.

Czytaj więcej
06.10.2015

Z radością infromujemy, że LGD Partnerstwo Ducha Gór zostało laureatem konkursu im. Jana Dormana, głoszonego przez Instytut Teatralny, tyms amym znalazlo się w bardzo wąskiej grupie nagrodzonych wnioskodawców, na 117 projektów zgłoszonych z całej Polski, nagrodzono jedynie 9. Wyniki są dostępne na stronie Instytutu Teatralnego

Konkurs im. Jana Dormana to konkurs na produkcję i eksploatację spektaklu dla dzieci i/lub młodzieży, który będzie prezentowany w placówkach oświatowych wraz z towarzyszącymi mu działaniami edukacyjnymi. Jego celem jest podniesienie jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w szkołach i przedszkolach. Patronem konkursu jest Jan Dorman – wybitny twórca polskiego teatru, reżyser i pedagog, wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Zdaniem organizatorów Konkursu jego eksperymentalna twórczość oraz głęboko podmiotowe traktowanie dziecka jako odbiorcy sztuki będą wytyczały kierunki dalszego rozwoju artystycznego teatru dla dzieci i młodzieży oraz stworzą nową jakość współpracy pomiędzy teatrem i szkołą.

 

Konkurs im. Jana Dormana organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej
02.10.2015

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór zaprasza na debatę, w ramach konsultacji społecznych.

07.10.2015, godz. 16.00-19.00

Piechowicki Ośrodek Kultury, ul. Żymierskiego 53, Piechowice

Debaty dotyczą konsultowania efektów wypracowanych do tej pory podczas spotkań konsultacyjnych i są przeznaczone dla wszystkich mieszkańców z obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór (gminy: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba oraz Jelenia Góra).

Dotychczas spotykaliśmy się z mieszkańcami na otwartych warsztatach w każdej z ośmiu gmin oraz z przedstawicielami lokalnych samorządów, przedsiębiorców, mieszkańców i organizacji pozarządowych na spotkaniach fokusowych. Na każdym ze spotkań zostały zgłoszone problemy dotyczące naszego regionu oraz zostały zaproponowane już pierwsze pomysły rozwiązań dla tych problemów.

Uczestnictwo dużej grupy mieszkańców pozwoli nam poznać ich opinie i potrzeby związane z rozwojem obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór. Jest to realna możliwość posiadania wpływu na rozwój miejsca, w którym żyjemy.

 


                                                                                                        

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

 

Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".