X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
18.05.2012
Czytaj więcej
18.05.2012
Czytaj więcej
18.05.2012

Czytaj więcej
18.05.2012
Czytaj więcej
18.05.2012
Czytaj więcej
17.05.2012
Czytaj więcej
16.05.2012

W dniu 15.05.2012r. odbył się II etap konkursu wiedzy o obszarze  Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór pn. „Z ogrodu Ducha Gór”.   Konkurs skierowany był do Szkół Podstawowych i Gimnazjów z obszaru działania Partnerstwa.

Czytaj więcej
15.05.2012

   

Czytaj więcej
15.05.2012

 

 

      

Czytaj więcej
14.05.2012

Czytaj więcej
14.05.2012

Czytaj więcej
14.05.2012
Czytaj więcej
14.05.2012

Czytaj więcej
10.05.2012
Czytaj więcej
09.05.2012
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".